Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678

З’ясовано поняття відчуження майна як дії, що характеризує значний правочин господарсь-кого товариства. Відчуження майна порівняно з іншими поняттями, що закріплені в законо-давстві та позначають передачу майна від одного суб’єкта до іншого. З’ясовано види право-чинів, що передбачають відчуження майна, а тому можуть відноситися до числа значних. Зроблено висновок про те, що значний правочин утворюють дії з відчуження майна, та за-пропоновано закріпити це на законодавчому рівні разом із окремими правочинами, які при-зводять до відчуження (зокрема договорами оренди та лізингу).
Завантажити повний текст (мовою оригіналу)