Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678

З’ясовано наслідки порушення акціонерним товариством порядку вчинення значного пра-вочину. Серед наслідків досліджено недійсність значного правочину та майнову відповіда-льність посадових осіб товариства. Зроблено висновок про те, що основним наслідком є са-ме недійсність значного правочину. Під час дослідження недійсності значного правочину проведено порівняння з іноземним законодавством та вирішено питання про віднесення цього правочину до нікчемних або заперечних правочинів. Зазначено, що значний правочин акціонерного товариства, вчинений із порушенням установлених вимог, є заперечним.
Завантажити повний текст (мовою оригіналу)