Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 4 (2002)
Титульний аркуш
Зміст
Місце, роль та поняття державної служби
Безпека і сучасність: юридичні аспекти
Нормативний і дескриптивний підходи до права
Призначення внутрішніх війск, їх місце і роль в системі МВС України і воєнної організації держави
Об'єкт, предмет і структура націобезпекознавства
Акти реагування уповноваженого з прав людини України
Функціональна характеристика депутата парламенту
Об`єктивні фактори формування адаптивної поведінки та їх використання в характеристиці індивідуальних можливостей
Современные подходы к оценке акцентуации личности
Механизм формирования ошибки в сознании лица, совершающего преступление
Предательство и преданность как социально-психологические феномены в построении взаимообусловленных отношений
Класифікація мотивів злочинної поведінки працівників міліції у сфері службової діяльності
Методи психологічного впливу, що застосовувались до заручників під час терористичного акту у Москві (23.10-26.10.2002 року)
Моделирование факторов, влияющих на адекватное поведение работников ОВД в экстремальных ситуациях
Проблеми професійної психологічної підготовки слідчих ОВС України
Понятие объекта преступлений в уголовно-правовой науке
Правові засади визначення підслідності органів дізнання при розкритті та розслідуванні злочинів
Інформаційні засади інноваційного управління науковою діяльністю правоохоронних органів
Поняття і класифікація вихідної інформації про комп'ютерні злочини
Оптимальные системы следственных действий в методике расследования преступлений
Правові питання юридичної природи контракту як підстави для винекнення службово-трудових відносин
Значення відомчої освіти для підготовки працівників ОВС України
Встановлення об'єктивної сторони злочинів за статею 188 КК України та інших злочинів проти власності
Дослідження правового статусу електронного документа
Правові питання розвитку службово-трудових відносин в сфері державної служби України
Впорядкування продажу транспортних засобів вітчизняного та іноземного виробництва в Запорізькій області
Удосконалення процесуального порядку відшкодування шкоди
Теоретичні проблеми права соціального забезпечення у контексті політики соціальної держави
Теоретико-методологічні засади юридичної відповідальності працівників податкової міліції
До трудового статусу неповнолітніх в Україні: стан та юридичні гарантії
Коллективные трудовые споры и конфликты: теоретический аспект
До визначення понять "жіноча" та "гендерна" політика
Аналіз та напрямки розвитку інформаційного забезпечення міжнародної правоохоронної діяльності ОВС України: організаційно-правовий аспект
Основні форми діяльності міліції у ході реалізації громадянами свободи зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій
Важливість юридичних гарантій по забезпеченню реалізації права на працю громадян України в умовах ринкової економіки
Правові та організаційні аспекти міжнародного співробітництва з питань розшуку та повернення викрадених культурних цінностей
Шляхи підвищення ефективності правоохоронної діяльності громадськості в Україні на сучасному етапі
Особливості соціально-правового захисту працівників ОВС при проходженні практики та стажування
Характеристика предмету злочинного посягання в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
Провокація хабара або крайня (службова) необхідність?!
Проблеми змістовності навчально-виховного процесу професійної підготовки персоналу ОВС України
Бандитизм: сравнительный анализ с иными сходными по составу преступлениями
Щодо поняття віктимологічної профілактики злочинів у кримінології
Проблеми судової помилки
Щодо деяких проблем функціонування місцевої міліції та шляхів їх вирішення
Усовершенствование уголовного законодательства об ответственности за преступления, совершенные в состоянии опьянения
Сутність та особливості адміністративної юрисдикції органів внутрішніх справ
До питання легалізації вживання наркотиків на території України
Формування кваліфікаційних вимог до фахівців з організації захисту інформації обмеженого доступу
Реалізація комплексного підходу до навчання стрільбі в сучасних тренажерних системах