Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 3 (2002)
Титульний аркуш
Зміст
Партнерство міліції з населенням як фактор громадської безпеки
Використання методологічної бази соціології громадської думки у практичній діяльності органів внутрішніх справ
Особливості застосування соціологічних методів для вивчення феномена організованої злочинності
Использование социальных технологий в работе с персоналом органов внутренних дел Украины
Генезис факторов, способствующих торговле женщинами в Украине
Злочинність в Україні: функціональне пояснення
Преступность, социальные опасения и доверие милиции
Наркотизм и глобальная сеть Internet
Визначення предмета комерційної таємниці фірми
Теорія і практика страхового ринку України
Вплив первісного нагромадження капіталу на соціально-трудову сферу економіки України
Развитие системы интересов и мотивации в процессе приватизации государственной собственности
Институциональная система общества: практическое единство экономики и права
Шляхи удосконалення методів професійного психологічного відбору для роботи в умовах підвищеного ризику
Неблагоприятные эмоциональные состояния работников ОВД и пути их преодоления
Стресс и пути его преодоления в системе профессиональной подготовки
Суицид как социально-психологическое явление
Социально-психологические проблемы управления
Принципи моделювання когнітивних функцій
Общая характеристика конфликтов в системе органов внутренних дел
Рычаги психологического влияния в религии как в форме общественных отношений
До питання про напрямки правової та психологічної профілактики і корекції конфліктних стосунків в підрозділах ОВС
Состояние и развитие уголовного законодательства об ответственности за преступления против общественной безопасности
Символіка та відзнаки Національного університету внутрішніх справ (до історії створення емблеми, прапора, знаків)
Спеціальний факультет – кузня миротворчих кадрів України
Правовий аспект використання Інтернет-технологій в Україні
Про концепцію Закону України «Про основи державної системи профілактики адміністративних проступків»
До проблеми забезпечення законності в діяльності працівників органів внутрішніх справ
Нормативно-правове забезпечення матеріального та морального стимулювання ефективної діяльності працівників ОВС
Стан нормативно-правового регулювання взаємодії оперативних підрозділів кримінальної міліції та Державного департаменту України з питань виконання покарань
Понятие и общая характеристика преступлений, связанных с нарушением порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью
Договірна основа здійснення венчурного підприємництва
Національна безпека України як сукупний об'єкт кримінально-правового захисту
Джерела (форми) кримінально-процесуального права
Нормативная сущность действия как активной формы преступного поведения
Юридична природа та зміст адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі
Становление и развитие чрезвычайного законодательства в Украине во второй половине 20-го века
Конституційні засади реалізації жіночої політики в Україні
Актуальные вопросы уголовной ответственности за вмешательство в деятельность публичного должностного лица
Правова свідомість: загальнотеоретичний зріз
Проблемы уголовно-правовой охраны трудовых прав человека на современном этапе развития трудовых отношений
Розшук злочинців та доказування їхньої вини за часів Руської Правди
Переконання як засіб забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху
До питання про адміністративно-правову діяльність державтоінспекції
Правове регулювання забезпечення якості питної води
Деякі питання управління початковою професійною підготовкою персоналу ОВС
Падение Сребреницы: организационно-правовые аспекты
Формула вменяемости и формула невменяемости: их соотношение и значение для уголовной ответственности
Кримінальні правопорушення у митному оформленні та транспортуванні енергоносіїв
Значення даних ОРД для кримінальної справи та проблеми безпеки кримінального судочинства
Совершенствование средств индивидуальной бронезащиты работников милиции
Использование тестирующих систем в учебных заведениях и практических подразделениях ОВД
Информационные технологии в ведомственном ВУЗе
К проблеме разработки и внедрения единой системы управления финансово-экономической деятельностью МВД
Автоматизована система інформаційно-аналітичного забезпечення розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків
Интеллектуальная поддержка принятия решений по обеспечению безопасности объектов в условиях чрезвычайных ситуаций