Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 2 (2002)
Титульний аркуш
Зміст
Современные представления о профессиональной деформации и определяющих её факторах
Інституціоналізм і тероризм. Спрямованість міжнародно-правових заходів з урахуванням культурологічних аспектів зростання конфліктності
Страх как обязательный компонент в организации индивидуального поведения
Насилие как существенный признак терроризма
Отношение между милицией и населением в Украине: данные и анализ в контексте украинско-британского проекта
Методика комплексной диагностики психического состояния водителя при совершении им ДТП
Основні ознаки української правової ментальності
Природа массовых процессов как социально-психологическая проблема
Проблемы идентификации личности: психолого-криминалистический аспект
Складові національної ідеї
Конфликты и методы их классификации
Виды и предмет конфликта в деятельности следователя
Оборонна могутність держави як фактор національної безпеки країни
Обоснование методов анализа влияния трудовой деятельности, проходящей в экстремальных условиях, на психику сотрудников ОВД
Зависимость применения способов саморегуляции от индивидуально-психологических качеств работников правосудия
Социально-психологические факторы, влияющие на профессиональное становление работников прокуратуры
Источники информации населения о милиции и доверие
Исторические предпосылки создания современной системы коллективной безопасности
Концептуальні підходи до кодифікації трудового законодавства України
Уроки прошлого важны для будущего: (Рецензия на книгу Кудрявцева В. Н., Трусова А. И. Политическая юстицня в СССР)
Удосконалення кримінального законодавства щодо відповідальності за злочини проти життя та здоров'я особи, вчинені у стадії сильного душевного хвилювання
Правові засади формування інформаційного суспільства в Україні
Основные направления предупреждения преступлений, совершаемых военнослужащими
Правові основи попередження корупційних правопорушень серед особового складу органів внутрішніх справ
Особенности задержания лица по подозрению в совершении преступления в соответствии с требованиями нового уголовно-процессуального законодательства
Об объектах преступлений, предусматриваемых статьей 188 Уголовного кодекса Украины
Терроризирование - как свойство преступного деяния и как совокупность признаков состава преступления
Законодательное регулирование взаимодействия органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность с органами досудебного следствия
Поняття безпеки в кримінальному законодавстві України та за його межами
Особливості правового регулювання державної служби України
Классификация версий в работе следователя
Системно-качественное выражение преступной деятельности субъекта социально-правовых отношений посредством активной формы деяния - действия
Судебно-медицинская оценка повреждений одежды при экспертизе живого человека
Понятие тяжких и особо тяжких последствий в ч. 2 ст.43 УК Украины
Службово-трудове заохочувальне правовідношення в сфері матеріального стимулювання працівників ОВС
Трудові конфлікти: шляхи їх вирішення
Правовий режим воєнного стану в СРСР 1941-1945 років
Специфіка основних прав працівників податкової міліції
Насильство стосовно жінок: законодавчі та адміністративно-організаційні заходи протидії (1995-2002 роки)
Управління персоналом поліції: проблеми реформування
Проблеми соціального захисту працівників органів внутрішніх справ України
Зарубіжний досвід участі громадян та громадських формувань в охороні громадського порядку і боротьба з правопорушеннями
Деякі питання управління конфліктами в слідчий діяльності ОВС
Проблема евтаназії в кримінальному праві
Юридична техніка як засіб забезпечення стабільності нормотворчої діяльності
Кримінально-правове визначення створення терористичної групи чи терористичної організації
Правові основи діяльності органів внутрішніх справ в умовах надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру
Понятие наказания
Щодо проблем недержавного пенсіонного забезпечення
Затримання особи, яка вчинила злочин
Підстава і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом
Планирование и обработка данных многофакторного эксперимента по проведению оперативных испытаний дымовых пожарных извещателей с помощью аэрозоли-имитатора дыма
Построение защищенной корпоративной сети
Забезпечення безпеки та охорони праці в навчальному комп'ютерному класі
Использование интегрированного банка данных в оперативно-служебной деятельности ОВД
Аварийный мониторинг объектов повышенной опасности