Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 4 (67) (2017)
Титульний аркуш
Зміст
Content
Содержание
До уваги авторів наукового журналу «Право і Безпека»
Випускні дані
Проблеми визначення юридичної відповідальності посадових і службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні
Органи прокуратури України в системі суб’єктів протидії корупції
Форми закріплення міжнародних стандартів у сфері адміністративної відповідальності
Правові засади діяльності апарату суду та місце серед них адміністративно-правового регулювання
До проблеми характеристики форм оцінювання ефективності діяльності судів
Міжнародний досвід реалізації антикорупційної політики
Організаційно-правові механізми забезпечення державного управління гірничодобувною галуззю в Республіці Казахстан
Цивільно-правовий аспект правової природи права на захист
Характеристика основних рис особистості працівника міліції 1920-х років: спроба історико-психологічної реконструкції
Навчання в процесі практичної діяльності (службова підготовка поліцейського) як уособлення еволюційного характеру формування особистості поліцейського в Україні
Роль і місце кримінальної розвідки в сучасних моделях стримування злочинності
Система психологічного забезпечення професійної підготовки поліцейських: зміст і складові
Протидія незаконному обігу вогнепальної зброї оперативними підрозділами Національної поліції України
Судово-психологічна експертиза стосовно неповнолітніх за кримінальними справами
Сутність і зміст етапу закінчення досудового розслідування та їх значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора
Злочинність в УСРР та протидія їй у першій половині 1930-х років
Кримінологічний аналіз рівня та динаміки терористичних актів в Україні
Теоретичні та прикладні питання здійснення судового контролю слідчим суддею у кримінальному провадженні
Поліція Польської Республіки: нормативний та організаційний аспекти
Зарубіжний досвід протидії насильству в сім’ї та можливості його використання в Україні
Загальна характеристика та види об’єктів кримінологічної безпеки
Особливості початку здійснення виконавчого провадження щодо примусового виконання судового рішення
Служба безпеки України в секторі безпеки і оборони України
Використання спеціальних економічних знань для збору доказів фінансових правопорушень
Рівні та напрями діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки держави
Правові засади регулювання земельних відносин в Українській козацькій державі (ІІ пол. XVII – XVIII ст.)
Конституційно-правові засади становлення комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України
Засади державного ладу Республіки Польща та особливості їх систематизації
Навчальна успішність курсантів ВНЗ МВС: особистісні та соціально-психологічні чинники
Особливості системи ставлень курсантів ВНЗ МВС жіночої статі на різних етапах фахової підготовки
Психологічні аспекти забезпечення публічної безпеки і порядку Національною поліцією України
Професіограма працівника ювенальної превенції
Особливості професійного здоров’я правоохоронців після виконання службової діяльності в нетипових умовах
Правові та психологічні аспекти застосування вогнепальної зброї персоналом поліції
До питання нормативності поведінки курсантів вищих навчальних закладів МВС України зі специфічними умовами навчання
Змістовні складові програми й основні техніки соціально-психологічного тренінгу соціального інтелекту поліцейського
Гендерні особливості ресурсності поліцейських