Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 3 (66) (2017)
Титульний аркуш
Зміст
Content
Содержание
До уваги авторів наукового журналу «Право і Безпека»
Вихідні відомості
Механізм адміністративно-правового забезпечення діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні
Публічне адміністрування: теоретичні засади та підходи до визначення
Імплементація Регламенту (ЄС) 851/2004 про утворення Європейського центру з профілактики та контролю за захворюваннями: стан, проблеми і перспективи
Форми здійснення правотворчого процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України
Юридичні факти у механізмі правового регулювання житлових відносин
Загальна характеристика договірного регулювання посмертного донорства
Трудова дисципліна та методи її забезпечення
Первинна професійна підготовка як необхідна правова вимога до підготовки поліцейських
Мотивація правомірної поведінки особи як результат і проблема її правового виховання
Психологічні ресурси стресостійкості майбутніх правоохоронців
Структурний аналіз злочинів у банківській сфері
Міжнародні нормативно-правові акти та ювенальне кримінальне законодавство ФРН як засоби запобігання злочинності неповнолітніх
Кримінально-правовий захист честі та гідності поліцейського є невідкладним
Перспективи залучення громадян та їх об’єднань до співпраці з поліцією у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку
Генезис тимчасового доступу до речей і документів
Процесуальні аспекти оскарження результатів проведення обшуку у домоволодінні особи
Загальні фактори етнорелігійного тероризму
Система негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальні підстави їх проведення
Особливості тактики використання під час досудового розслідування висновку експерта, в якому реалізовано право на експертну ініціативу
Особливості конституційного статусу особи в монархіях Арабського Сходу
Загальнотеоретична характеристика підстав звільнення від юридичної відповідальності
Емоційний інтелект у складі ресурсності представників професій юридичних видів
Професійний психологічний добір на службу до поліції з використанням адаптованого індивідуально-типологічного опитувальника
Модель службової діяльності як предиктор її психологічного забезпечення
Концептуальні засади психологічного супроводу різних етапів професіогенезу правоохоронців
Психологічні особливості кризи професійних експектацій правоохоронців
Урахування гендерного аспекту як засобу підвищення ефективності правоохоронної діяльності
Соціальний інтелект у професійній діяльності суб’єкта
Дефініція «особистісно-професійна зрілість» у психологічних дослідженнях