Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 2 (65) (2017)
Титульний аркуш
Зміст
До уваги авторів
Випускні дані
Роль та місце інститутів громадського суспільства у сфері забезпечення екологічної безпеки держави
Щодо застосування норм адміністративно-деліктного законодавства України до іноземців
Адміністративна відповідальність юридичних осіб: деякі проблеми правового регулювання
Загальна характеристика категорії «адміністративні процедури виконавчого провадження»
Місце Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя в організації роботи господарських судів
Імплементація засад Європейської політики «Здоров’я-2020» як правовий інструмент модернізації системи охорони здоров’я України
Особливості стратегічного планування та цільового програмування в оборонній сфері України
Адміністративно-правовий механізм забезпечення виборчих прав громадян в Україні: сутність і структурні елементи
Види іноземного інвестування
Новий погляд на джерела – запорука успіху дослідника (рецензія на монографію Т. Е. Тєлькінєної)
Визначення розміру презюмованої моральної шкоди у світлі адаптації методики О. М. Ерделевського до законодавства України
Психологічна допомога працівникам правоохоронних органів, які виконували службові обов’язки в нетипових умовах
До питання відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному процесі України
Науково-практичні підходи до змісту поняття «оперативно-розшукова протидія підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості»
Впровадження інтернет-технологій у діяльність Національної поліції України для отримання оперативно-розшукової інформації
Підготовка та проведення обшуку під час розслідування незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення
Право на захист як об’єкт кримінально-правової охорони та об’єкт злочину (деякі проблеми теорії і законодавчої практики)
Новітні зарубіжні розробки та перспективні дослідження у галузі техніко-криміналістичного забезпечення протидії злочинності
Процесуальна характеристика запобіжних заходів, що обираються до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру
Дослідження загальнотеоретичних питань здійснення функції судового контролю в оперативно-розшуковому та кримінальному процесі
Ідейні підґрунтя конституції США 1787 року як основа стабільності суспільно-політичного ладу Американської держави
Структурована співбесіда як засіб вивчення професійної придатності керівного персоналу Національної поліції України
До питання дослідження емоційно-особистісних тенденцій в аномальних особистостей з протиправною поведінкою
Психолого-педагогічні аспекти формування у працівників поліції стійкості до екстремальних ситуацій службової діяльності
Психологічні умови проведення передтестової бесіди під час поліграфних досліджень
Динаміка системи ставлень курсантів ВНЗ МВС у кризові періоди професійного навчання
Інноваційна компетентність як професійно важлива риса сучасного фахівця
Формування відповідальності у майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки
Взаємозв’язки психологічних особливостей особистості засуджених до позбавлення волі жінок різного віку на етапі ресоціалізації
Проблема професіогенезу особистості фахівця у зарубіжних концепціях
Факторна структура комплексу психологічних особливостей злочинців-рецидивістів корисливої та насильницької спрямованості
Особливості зміни рольових очікувань і домагань у шлюбі молодих жінок за останнє десятиріччя