Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 4 (63) (2016)
Титульний аркуш
Зміст
Випускні дані
Особливості президентського контролю за діяльністю Національної гвардії України
Сфери обігу лікарських і наркотичних засобів як об’єкти адміністративно-правового регулювання
Аналіз основних критеріїв класифікації нормативно-правових актів, що визначають правові засади організації діяльності адміністративних судів
Порядок організації та застосування Національним банком України заходів впливу
Деякі напрямки розвитку адміністративно-правового регулювання організації та діяльності Державної фіскальної служби України
Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека»
Напрями впливу приватного права на публічне
Світовий досвід у сфері правового регулювання екологізації підприємств харчової промисловості: історія та перспективи впровадження в Україні
Типові завдання судово-експертного дослідження
Психологічні контексти поліцейської підготовки та поліцейської освіти в зарубіжних дослідженнях
Щодо питання введення оперативно-розшукових заходів у систему кримінального провадження в статусі негласних слідчих (розшукових) дій
Окремі питання процесуального порядку закінчення досудового розслідування
Міжнародні стандарти незалежності та безсторонності суду в кримінальному процесі України
Особливості процесуального статусу заявника та свідка у кримінальному процесі України
Кримінологічні засади протидії расизму та ксенофобії як фоновим для злочинності явищам в Україні
Деякі особливості допиту неповнолітнього підозрюваного у кримінальному провадженні
Принципи формування окремої криміналістичної методики
Поняття та види публічно-сервісної діяльності національної поліції України
Загальнотеоретична характеристика підстав юридичної відповідальності
Деформації правової свідомості в суспільстві, що трансформується
Концептуальні засади професійно-психологічного тренінгу «Збереження психологічного здоров’я поліцейських Національної поліції України»
Суб’єктивна вичерпаність особистісного потенціалу майбутніх правоохоронців: гендерні особливості
Саморегуляція психічних станів поліцейських як умова ефективного виконання ними службових завдань
Стан, перспективи та досвід формування конфліктологічної культури майбутніх працівників патрульної та кіберполіції
Соціально-психологічні аспекти встановлення гендерного паритету в національній поліції України
Взаємозв’язки заздрості зі структурно-функціональними характеристиками відповідальності у засуджених: гендерний ракурс
До питання дослідження узгодженості системи термінальних цінностей у правопорушників з аномаліями особистості
Специфіка психологічних бар’єрів професійної переідентифікації поліцейських на початкових етапах професійної діяльності
Взаємозв’язок психологічної ресурсності особистості з перфекціонізмом майбутніх правоохоронців
Проблематика юридичної психології в структурі юрислінгвістики
Дефініція лідерства у працях вітчизняних учених
Реформування поліцейських органів зарубіжних країн: правовий та психологічний аспекти
Гендерні особливості статусно-рольової та поведінкової віктимності неповнолітніх
Готовність до змін як чинник інноваційності студентів-психологів