Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 3 (62) (2016)
Титульний аркуш
Зміст
Випускні дані
Міністерство внутрішніх справ України як суб’єкт державного управління
Морально-етичні та юридичні проблеми посмертного донорства в Україні
Контролюючі органи в системі державних суб’єктів управління фінансовою системою України
Проблеми правового регулювання відносин у сфері нанотехнологій в Україні
Поняття економічних злочинів як об’єкта адміністративно-правової протидії
Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека»
До проблеми визначення категорії відумерлості спадщини
Деякі проблеми правового регулювання переведень на іншу роботу в Україні
Причини виникнення корупції в органах Національної поліції України
Адміністративно-правове забезпечення судово-правової реформи в Україні
Особливості ціннісно-орієнтаційних факторів особистісного та професійного становлення майбутніх правоохоронців
Окремі проблеми закріплення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному процесуальному кодексі України
Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення спеціалізованих будівельних робіт за державним замовленням
Наукова розробленість оперативно-розшукової протидії підрозділів кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості
Корупція в повсякденному житті харків’ян: результати соціологічного моніторингу 2013–2015 років
Инновационный подход к взаимодействию полиции с населением на основе современных информационных технологий
Онтологічна характеристика об’єкта профілактичної діяльності Національної поліції України
Українізація міліції УСРР у 1920-ті роки
Юридична відповідальність як явище суб’єктивного права
Правовий статус людини: до проблем теоретичного розуміння
Інституційні засади адаптації законодавства України до acquis communautaire: стан легального закріплення та перспективи вдосконалення
Вимоги до керівника як до суб’єкта збереження психологічного здоров’я поліцейських Національної поліції України
Управлінське рішення як продукт діяльності керівників органів і підрозділів МВС України
Психологічні аспекти десоціалізації особистості в підлітковому віці
Формування ціннісних регуляторів поведінки майбутніх правоохоронців в умовах фахової підготовки
Особливості саморегуляції поведінки у співробітників правоохоронних органів після виконання службово-бойової діяльності
Особливості переживання стресу правоохоронцями на різних етапах професіоналізації
Окремі питання організації соціально-виховної роботи із засудженими військовослужбовцями в процесі тримання в дисциплінарному батальйоні
Гендерні особливості життєвих пріоритетів правоохоронців
Методи розвитку здібностей соціального інтелекту в процесі фахової підготовки
Головні ознаки дромоманії у дітей та критерії їх діагностики працівниками відділу ювенальної превенції Національної поліції