Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 2 (61) (2016)
Титульний аркуш
Зміст
Випускні дані
Окремі аспекти організації експертної діяльності в Україні щодо проведення судово-економічних експертиз
Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів Міністерства внутрішніх справ України як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні
Правова основа взаємодії інститутів громадянського суспільства та нової української поліції
Адміністративно-правовий статус господарських судів: сутність і зміст
Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека»
До проблеми визначення об’єкта житлових правовідносин
Суб’єкти освітніх відносин
Підготовка персоналу ОВС до роботи з населенням, яке хворіє на соціально небезпечні захворювання
Наказ як підстава для призначення на посаду поліцейського
Сімейне право : підручник / за заг. ред. В. А. Кройтора та В. Ю. Євко ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 512 с.
Загальна характеристика обігу та обробки персональних даних в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі органів внутрішніх справ України
Феномен поліцейської культури (police culture) у сучасних зарубіжних дослідженнях
Криміналістична характеристика умисних вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості
Особливості кримінально-правової характеристики ознак складу злочинного безгосподарського використання земель
Реалізація прокурором функції обвинувачення на досудовому слідстві
Наукова розробленість питання негласного обстеження житла особи підрозділами кримінальної поліції
Типові способи шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва
Характеристика основних факторів поширення расизму та ксенофобії як фонових для злочинності явищ в Україні
Діяльність Європейського Союзу щодо протидії торгівлі людьми
Протидія порушенням законності в діяльності міліції УСРР у 1920-ті роки
Юридична відповідальність як явище об’єктивного права
Зміст та особливості структури сучасного трансформаційного процесу
Досвід психологічного забезпечення діяльності поліції (за матеріалами зарубіжних інформаційних джерел)
Дисфункціональна сім’я як фактор соціалізації підлітків, схильних до бродяжництва
Чинники емоційного вигорання особистості судді, які негативно відбиваються на якості правосуддя
Особливості соціальної тривоги та соціофобії у делінквентних підлітків
Емпіричне дослідження правосвідомості майбутніх працівників поліції
Особливості особистісної саморегуляції злочинців-рецидивістів
Роль умов соціалізації в розвиненні соціального інтелекту особистості
Психологічна допомога особистості, яка переживає кризу «хвороба досягнення»
Специфіка смисложиттєвих орієнтацій жінок, які реалізують патерналістські установки в економічній поведінці