Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 1 (60) (2016)
Титульний аркуш
Зміст
Випускні дані
Формування законодавства у сфері охорони державного кордону України на різних етапах його розвитку
Правове регулювання процесу розшуку безвісно відсутніх осіб
Організаційні форми реалізації адміністративно-правового статусу митних органів України
Класифікація форм оцінювання ефективності діяльності органів та установ виконання покарань
Система контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення
Щодо визначення поняття «суб’єкт забезпечення правопорядку в регіоні»
Досвід використання планів поліцейської діяльності у Великобританії та перспективи його застосування в Україні
Організація поліцейської діяльності в Україні та США: структура
Особливості взаємодії громадянського суспільства та поліції в умовах тоталітарного політичного режиму
Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека»
Розгляд судом справ про оголошення фізичної особи померлою та встановлення юридичного факту смерті
Система цивільно-правових засобів захисту житлових прав
Оспорювання батьківства після смерті особи, яка записана батьком дитини
Інститут приватних детективів за кордоном: порівняльно-правовий аналіз
Психологічні умови ефективної психопрофілактичної роботи керівників підрозділів Національної поліції України
Окремі питання участі у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження
Прокуратура в системе субъектов внешнего контроля и надзора за соблюдением законов подразделениями Национальной полиции Украины, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие
Проблеми правового забезпечення оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним із розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту й експлуатації автомобільних доріг
Оперативно-розшукові можливості підрозділів карного розшуку під час протидії незаконному обігу культурних цінностей
Вплив норм закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» на процес протидії підрозділами карного розшуку злочинам проти власності, які вчиняються радикально налаштованими особами
Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування посягань на життя та здоров’я журналістів
Щодо рівності сторін кримінального провадження у залученні судового експерта
Особливості оперативно-розшукового попередження неправомірної вигоди в АПК України
Попередження насильства над жінками в сім’ї
Процедура медіації як форма відновного правосуддя для неповнолітніх
Особливості організації застосування службових тварин під час протидії злочинності
Протидія міліції УСРР крадіжкам коней (конокрадству) у 1920-ті роки
Судова система на українських землях у складі Російської імперії в 1781–1796 рр.
Територіальна єдність, цілісність і недоторканність: до питання про співвідношення понять
Психологічні аспекти професійної діяльності суддів апеляційного суду
Психологічна діагностика ставлення поліцейських до керівництва за допомогою методу семантичного диференціалу
Особливості психологічної готовності фахівців спеціальних підрозділів до дій в екстремальних ситуаціях
Особливості самооцінки засуджених до позбавлення волі жінок на етапі ресоціалізації
Індивідні чинники формування соціального інтелекту
Теоретичні та практичні аспекти професійного психофізіологічного відбору працівників поліції