Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 3 (58) (2015)
Титульний аркуш
Зміст
Випускні дані
Поняття судового правозастосування як правової форми здійснення функцій держави
Адміністративно-деліктна законотворчість: поняття та функції
Координаційна діяльність прокурора: управлінсько-правова природа, легітимізація і проблеми легалізації
Персональні дані як об’єкт неправомірного посягання
Проблеми використання оціночних понять в адміністративно-деліктному законодавстві
Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека»
Правовий режим доменних імен та їх місце в системі об’єктів права інтелектуальної власності
Сучасні підходи до застосування мотивації і стимулювання працівників
До питання поглиблення правового взаємозв’язку між правопорушеннями суб’єктів господарських відносин та господарськими санкціями
Проблеми законодавчого регулювання української нерухомості в історичному контексті
Виховання як елемент освітньої послуги
Злочинність як об’єкт феноменологічного аналізу
Використання результатів одорологічного дослідження як доказів у кримінальному провадженні
Деякі проблеми часу в сучасному кримінальному праві України
Новітні татуювання: види, особливості та криміналістичне значення
Місце та зміст окремих термінів у сфері застосування техніки в оперативно-розшуковій діяльності
Історичний аналіз діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення правопорядку в регіоні
До питання про генезис відповідальності за злочини проти осіб та установ, які мають міжнародний захист
Особливості правозастосовного процесу в діяльності органів внутрішніх справ
Сучасні наукові уявлення щодо взаємодії громадянського суспільства і поліцейських структур
До питання щодо територіальної організації влади у Канаді
Питання інформаційної безпеки України на сучасному етапі
Конституційне закріплення суспільного ладу: основні підходи
Сучасне розуміння сутності юридичної відповідальності в правовій думці
Становлення та розвиток системи покарань у давньоримській державі
Образ проукраїнської державницької діяльності А. Шептицького
Психологічний зміст і особливості професійної правоохоронної діяльності працівників Інтерполу МВС України
Формування конструктивної стратегії поведінки особистості працівників ОВС
Особливості віктимної поведінки неповнолітніх з неблагополучних сімей
Причини агресивної поведінки жінок в місцях позбавлення волі
Саморегуляція як професійно важлива якість працівника ОВС
Використання інтерактивних технологій навчання в процесі розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців Національної поліції України
Взаємозв’язок готовності до ризику та відповідальності як професійно важливих якостей особистості охоронників у приватних охоронних організаціях
Гендерні особливості віктимності підлітків