Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 2 (57) (2015)
Титульний аркуш
Зміст
Випускні дані
Інформаційна взаємодія Державної фіскальної служби України з іншими суб’єктами податкових правовідносин під час адміністрування податку на майно
Поняття, сутність та місце медіації в системі механізмів відновного правосуддя
Питання вдосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачене ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Торгівля з рук у невстановлених місцях»
Особливості Державної фіскальної служби України як суб’єкта державного управління
Місцеві державні адміністрації як суб’єкти адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні (на прикладі Харківської обласної державної адміністрації)
Правові гарантії діяльності митних органів України
До проблеми співвідношення понять «завдання» та «функції» Державної фіскальної служби України
Адміністративно-правовий статус адвокатури в Україні на сучасному етапі розвитку
Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі «Право і Безпека»
Критерії визначення розміру завданої моральної шкоди при її доказуванні в суді
Особливості рішення суду у справах про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб
Згода одного з подружжя на вчинення правочинів щодо спільного майна
Правові засади відшкодування моральної шкоди, завданої неправомірним використанням авторських прав
Суб’єкти відносин, пов’язаних з персональними даними
Правове регулювання відсторонення від роботи державних службовців
Проблеми класифікації функцій правозастосовної діяльності
Підривні соціальні технології у структурі гібридної війни
Сучасні тенденції наукових досліджень і правозастосовної практики протидії молодіжній злочинності
Уклонение потерпевшего от установления характера и степени тяжести вреда здоровью, причинённого преступлением: уголовно-процессуальные последствия и уголовно-правовая оценка (опыт Российской Федерации)
Криміналістична характеристика особи злочинця та злочинних груп у сфері банківської діяльності
Особливості агентурної роботи уповноважених суб’єктів у Радянській державі в 1922 році
До питання щодо зарубіжного досвіду протидії кіберзлочинності
Поняття, сутність і значення інституту спеціального провадження в кримінальному процесі України
Політичне переслідування як соціально-правовий феномен: кримінологічний аспект
Питання встановлення особи в діяльності Національної поліції України
Применение интеллектуальной системы криминального анализа в реальном времени (RICAS) для аналитического сопровождения оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования
Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють приховування злочинів
Роль виборів у політичному житті держави
Моральне і правове виховання як чинники конструювання громадянського суспільства
Проблеми ефективності законодавства України
Дискусійні питання класифікації окремих видів соціальної відповідальності
Окремі аспекти діяльності судової гілки влади в механізмі поділу влади
Право дитини на освіту: забезпечення реалізації можливостей та автономності
Психологічні особливості власників собак порід різних груп
Особистісні трансформації і деформації ціннісно-смислової сфери співробітників підрозділів громадської безпеки
Особливості сприйняття представників сил охорони правопорядку студентською молоддю
Моделювання професійних конфліктних ризиків у підготовці майбутніх працівників патрульної поліції
Особливості соціального конструювання емоцій
Особливості професійного становлення особистості в процесі професійної підготовки
Теоретичні засади визначення поняття професійно важливих якостей майбутніх фахівців
Вплив індивідуально-психологічних особливостей засуджених жінок на адаптацію у виправних установах
Проблема ідентичності та визначення психологічних основ її вивчення
Факторна структура опановуючої поведінки осіб з різним рівнем адиктивної ідентичності
Психолого-правові чинники ресоціалізації наркозалежної особистості
Динаміка життєстійкості осіб із різним рівнем антиципаційної спроможності в період кризових подій у країні