Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 4 (55) (2014)
Титульний аркуш
Зміст
Адміністративний примус як метод протидії незаконному гральному бізнесу в Україні: заходи та прогалини правового забезпечення його реалізації
Проблеми адміністративно-правового забезпечення захисту персональних даних в Україні
Принципи систематизації законодавства про органи охорони правопорядку
Окремі питання правового регулювання контролю культурних цінностей, які вивозяться за межі митної території України
Поняття та місце регіональних управлінь МВС України в системі органів внутрішніх справ
Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів в Україні
Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг органами публічної влади та можливості його використання в Україні
Проблеми законодавчого закріплення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав суб’єктів землекористування
Зміст зобов’язання з охорони фізичних осіб
Місцеві податки та збори в Україні: об’єкт чи предмет податкових правовідносин?
Елементи договірних відносин роздрібної купівлі-продажу
Здійснення права участі в управлінні господарським товариством
Правовідносини із захисту цивільних прав та інтересів замовників юридичних послуг
Предмет правочинів з розміщення цінних паперів як виключення із правила про значний правочин акціонерного товариства
Житлові права дітей
Конституційні права і обов’язки учасників організаційно-господарських відносин у сфері державного контролю господарської діяльності
Організаційні та еколого-економічні заходи щодо використання та знешкодження відходів
Юридичний зміст і структура права апеляційного оскарження рішення
Договір як загальноправова категорія
Правові засади охорони права інтелектуальної власності у сфері освіти
Особливості дисциплінарної відповідальності посадових та службових осіб державної фіскальної служби України за порушення порядку здійснення адміністративних процедур
Деонтологічні стандарти професійної діяльності працівників прокуратури: нормативно-ціннісна основа та правова регламентація
Процесуальний статус представника потерпілого у кримінальному провадженні
Взаємодія управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України з іншими правоохоронними органами: питання сьогодення
Хуліганський мотив убивства як елемент криміналістичної характеристики злочину
Оскарження слідчим рішень, дій та бездіяльності прокурора (розвиток правового інституту)
Окремі аспекти закриття кримінального провадження у випадку відсутності складу кримінального правопорушення
Деякі питання удосконалення кримінального законодавства про охорону прав на недоторканність приватного життя (ст. 182 КК України) та недоторканність житла (ст. 162 КК України)
Процесуальні особливості участі захисника як учасника кримінального провадження
Вплив інформаційного суспільства на сферу функціонування сил охорони правопорядку
Напрями діяльності НАТО у справі протидії кіберзлочинності
Слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері державних закупівель
Правоохоронні органи: поняття і сутність
Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості
Деякі питання удосконалення інституту сприяння осіб оперативним підрозділам
Окремі проблеми забезпечення прав неповнолітнього підозрюваного під час досудового розслідування
Особливості здійснення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій під час оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування шахрайства, яке вчинене знайомим потерпілої особи
Досвід країн Балтії та Грузії щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ та можливість його використання в Україні
Актуальні питання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підрозділів ДСБЕЗ під час боротьби з одержанням неправомірної вигоди службовою особою
Проблемні питання забезпечення права на захист під час застосування чинного КПК України
Висвітлення діяльності міліції в роки непу в роботах істориків 50–80-х років ХХ ст.
Принцип єдності та цілісності державної території як гарантія унітарного характеру Української держави
Розвиток дисциплінарних правовідносин у Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ 1971 р.
Територіальне самоврядування у Речі Посполитій
Проблема розуміння засад та механізмів упровадження у національне законодавство норм міжнародного права
Загальнотеоретична характеристика об’єкта правового виховання