Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 3 (54) (2014)
Титульний аркуш
Зміст
Доктринальна основа визначення сутності органу виконавчої влади як суб’єкта адміністративно-процесуального права
Національна гвардія України: історія становлення та сучасний стан (порівняльно-правовий аналіз)
Нормативно-правове регулювання інформаційної безпеки регіону
Адміністративна відповідальність: узагальнюючий підхід до визначення поняття
Співвідношення понять «принципи» та «гарантії» незалежності прокуратури в Україні
Щодо необхідності внесення змін до переліку наукових спеціальностей
Корупційні прояви у сфері надання адміністративних послуг: теоретико-правові аспекти
Принципи державного контролю у сфері зв’язку
Податкова система України як об’єкт правового регулювання
Взаємодія як елемент організації діяльності органів прокуратури
Застосування процедур встановлення особи під час перетину адміністративних меж із тимчасово окупованою територією України
Дискреційні повноваження як корупційні ризики в діяльності органів державного управління
Участь органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення захисту суб’єктів землекористування
Особливості цивільно-правового механізму регулювання рентних відносин
О способности юридического лица иметь личные неимущественные права, обеспечивающие природное существование физического лица
Сущность кадровой работы в органах прокуратуры: общетеоретические вопросы
Сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ
До питання про підстави та умови матеріальної відповідальності роботодавця
Теоретико-психологічні підходи до розробки програми особистісного розвитку керівників органів внутрішніх справ
Посттравматичні стресові розлади, гострі та віддалені, як наслідок участі у воєнних діях
Проблема розвитку соціально-перцептивної компетенції керівника
Чего боятся студенты? Виды и структурно-динамические особенности студенческих страхов
Втеча підлітків із дому як психологічна проблема
Вплив професійного стресу на суїцид серед персоналу органів правопорядку
Психокорегувальна робота з девіантними підлітками у пенітенціарній установі
Особливості взаємодії суб’єктів протидії злочинам проти власності в районі проведення антитерористичної операції
Окремі напрямки вдосконалення наглядової діяльності прокуратури за оперативно-розшуковою діяльністю органів внутрішніх справ, яка здійснюється з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем
Стан наукової розробленості питання протидії злочинам у сфері водокористування
Кваліфіковані вбивства: особливості початкового етапу розслідування
Генезис кримінальної відповідальності за невиконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей
Наукова розробленість питання протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом
Особливості правового регулювання проведення розвідувального опитування підрозділами карного розшуку
Особливості здійснення кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю
Типові способи катувань як елемент криміналістичної характеристики злочину
Кримінально-правові обмеження свободи слова в європейських країнах
Загальноправові завдання і основні напрями забезпечення громадської безпеки в Україні
Взаимодействие систем информационного и аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Украины
Виявлення ознак економічних злочинів у процесі досудового слідства
Класифікація окремих криміналістичних методик розслідування злочинів
Функція досудового слідства в повноваженнях Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро
Предмет прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина
Виявлення та встановлення зброї, бойових припасів або вибухових речовин, що перебувають у незаконному поводженні
Внесок дипломатичного відомства УРСР у питання міжнародно-правового регулювання ядерних озброєнь (1945–1991 рр.)
Процедурний аспект прийняття та затвердження Державного бюджету України
Конституційна модель земельних відносин в Україні
Правореалізаційна діяльність: значення процесуальних норм