Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 1 (52) (2014)
Титульний аркуш
Зміст
Особливості взаємодії суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави
Права громадян на об’єкт адміністративно-правового захисту органами державної влади
Місце кримінально-виконавчої інспекції в системі органів Державної кримінально-виконавчої служби України
Адміністративні порушення міграційного законодавства: поняття, ознаки, елементи складу
Організація контролю в органах прокуратури України як передумова підвищення ефективності їх діяльності
Державна судова адміністрація України: стан, система термінів
Адміністративно-правове регулювання обігу зброї в Республіці Білорусь
Адміністративна відповідальність пішоходів як засіб забезпечення безпеки дорожнього руху
Взаємопов’язаність правочинів як окрема ознака значного правочину господарського товариства
Співвідношення понять «відумерла спадщина» та «безхазяйне майно»
Використання договору комерційної концесії промисловими підприємствами
Про проблему визначення категорії «заробітна плата»
Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 рр.) : в 3 т. – Т. 1 : Міністерство внутрішніх справ за доби УНР та Української Держави (1917–1920 рр.) / [М. Г. Вербенський, О. Н. Ярмиш, Т. О. Проценко та ін.] ; Держ. н.-д. ін-т МВС України. – Київ : [ДНДІ МВС України], 2012. – 686 с.
Професійна ідентифікація у структурі процесу професіоналізації правоохоронців
Щодо проблеми визначення кримінально караних форм сепаратизму
Особливості початку досудового розслідування кримінальних правопорушень, учинених у Збройних силах України
Питання визначення початкового моменту кримінально-правової охорони життя людини
Поняття і види традицій та звичаїв в системі заходів запобігання злочинності
Світова та українська практика боротьби з кіберзлочинністю
Принципи належності електронних доказів, отриманих із мобільних пристроїв
Співвідношення обмеження волі та пробації: зарубіжний досвід
Загальноправові цілі, завдання і основні напрямки забезпечення громадської безпеки
Методологічні засади забезпечення системи інформаційної безпеки та її складової – захисту інформаційних ресурсів
Особливості виявлення правоохоронцями зловживань при обігу нафтопродуктів
Окремі питання нормативного закріплення мети і завдань кримінального провадження щодо неповнолітніх як засіб відображення його охоронної спрямованості
Стан злочинності на території східних областей України у другій половині 50-х років ХХ ст.
Соціальна обумовленість криміналізації суспільно небезпечних діянь у сфері нотаріальної діяльності
Міжнародні акти з питань кримінально-правового захисту прав дітей
Історико-правові погляди І. Є. Енгельмана
Інститут оскарження судових рішень у правовій системі Гетьманщини