Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 4 (51) (2013)
Титульний аркуш
Зміст
Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції в Україні
Шляхи удосконалення нормативного визначення адміністративно-правового статусу митних органів
Аналіз системи охорони державної таємниці в Китайській Народній Республіці
Організаційно-правові основи взаємодії прокуратури й органів розслідування в Україні. Історичний досвід і сучасний стан
Особливості юридичного складу адміністративних проступків, за які передбачено притягнення до відповідальності окремих спеціальних суб’єктів
Контроль як спосіб забезпечення законності в діяльності органів прокуратури
Аналіз недоліків законодавства України у сфері захисту персональних даних
Правове регулювання тимчасового обмеження права громадян на виїзд із Республіки Білорусь
Деякі проблемні питання правового регулювання договірних відносин з охорони майна
Право на інформацію про безпеку та якість харчових продуктів
Правові наслідки порушення акціонерним товариством порядку вчинення значного правочину
Правове регулювання створення господарських товариств на підставі модельного статуту
До поняття принципів права природокористування
Відчуження майна як дія, що характеризує значний правочин господарського товариства
Поняття земель загального користування
Орендна плата за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу
Сучасний стан та шляхи удосконалення соціального забезпечення населення України
Дієздатність соціально-правоможних суб’єктів у правовідносинах соціального забезпечення
Страйк як особливий захід захисту прав працівників
Літопис історії органів внутрішніх справ і державної безпеки України
Окремі аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення протидії молодіжній злочинності оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
Особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо військовослужбовців
Удосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки під час проведення масових заходів
Організаційні та профілактичні заходи щодо попередження і виявлення незаконного заволодіння транспортними засобами
Гносеологічні засади інтернаціональних кримінально-правових досліджень (питання застосування порівняльного методу)
Структура загальнокримінальної насильницької злочинності в Україні
Оперативно-розшукова характеристика осіб, які готують та вчиняють шахрайства
Кримінологічний аналіз рівня, динаміки та структури алкоголізації як фонового для злочинності явища
Кримінальна субкультура як фактор призонізації
Співвідношення понять «оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження» та «оперативно-розшукове супроводження кримінального провадження»
Окремі аспекти протидії кіберзлочинам під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у діяльності підрозділів досудового розслідування
Дерптська історико-правова школа (перша третина ХІХ ст.)
Необхідність запровадження судового прецеденту в Україні як результат зближення двох правових систем
Обмеження прав підданих Російської імперії у сфері міграції протягом ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі єврейської нації)
Принципи та стадії адміністративного процесу згідно з Адміністративним кодексом УСРР 1927 р.