Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 2 (49) (2013)
Титульний аркуш
Зміст
Суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки підприємництва
Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави
Поняття координаційної діяльності митних органів
Теоретичні та практичні аспекти інформаційного забезпечення розробки та прийняття управлінських рішень у сучасній адміністративній діяльностіoрганів внутрішніх справ
Інструменти паблік рилейшнз в управлінні формуванням іміджу вищого навчального закладу
Адміністративно-деліктологічна характеристика корупції в Державній пенітенціарний службі України
Деякі питання реалізації концепції реформи місцевого самоврядування
Поняття й ознаки взаємодії органів юстиції України
Захист права власності на нерухоме майно осіб, які не досягли повноліття, від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння
Зміст договору між батьками про сплату аліментів на дитину
Суб’єкти, зміст і порядок реєстраційних та дозвільно-ліцензійних проваджень у сфері господарської діяльності
Поняття та особливості механізму забезпечення права на захист честі, гідності та ділової репутації працівників ОВС України
Порядок і строк апеляційного оскарження судового рішення у цивільному процесі України
Особливості договору концесії морського порту
Право на свободу об’єднань у міжнародному і європейському трудовому праві
Персонал організації як складова її стабільної діяльності
Актуальне дослідження проблем співпраці в органах внутрішніх справ
Дослідження комунікативного компонента соціальної компетентності курсантів
Особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів у сфері економічної діяльності
Сучасні засоби підвищення рівня безпеки броньованих легкових автомобілів
Пристрої примусової зупинки автомототранспорту: сучасний стан та перспективи розвитку
Предмет злочину як елемент оперативно-розшукової характеристики організації або утримання наркопритонів
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування викрадень бюджетних коштів в агропромисловому комплексі
Статистичне дослідження показників кіберзлочинності: методологічний аспект
Автотранспортний засіб як об’єкт криміналістичного дослідження
Окремі аспекти правового статусу керівника органу досудового розслідування при застосуванні чинного Kримінального процесуального кодексу України
Тактичні прийоми під час проведення процесуальних дій у межах міжнародної правової допомоги
Витоки та парадигми соціально-правової комунікації
Поняття та ознаки конституційного права громадянина України на соціальний захист
Окремі аспекти реалізації права на вільний вибір місця проживання
Воєнізація в міліції УСРР на початку 20-х років ХХ сторіччя
Олександр Рейц як історик держави і права Київської Русі
Реалізація ідеологічної функції держави: досвід Німеччини
Міжнародний досвід реалізації принципів гендерної рівності та спроби його заперечення в Україні
Сутність та особливості нагляду за дотриманням екологічних прав громадян
Утвердження народовладного концепту у державно-правових поглядах та політичній діяльності Костя Левицького
Юридичні терміни в конституціях України та Росії: порівняльно-правовий аналіз
Організаційні проблеми реалізації єдності судової системи