Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 3 (50) (2013)
Титульний аркуш
Зміст
Підстави і порядок звільнення судді з посади як гарантія незалежності суддів
Митні правовідносини в Україні: поняття, ознаки та структура
Бюджетна відповідальність у системі фінансового права
Правовий статус адвоката в адміністративному судочинстві
До питання адміністративно-правових засад контролю обігу наркотичних засобів
Шляхи удосконалення взаємодії Державної пенітенціарної служби України з іншими правоохоронними органами
Проблемні питання правового регулювання режиму ландшафтів
Правові основи запровадження співпраці держави і приватних структур в Україні
Переважні права за договором найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу
Представництво під час реалізації права особи на соціальне забезпечення: поняття та правові ознаки
Аналіз психологічних детермінант лікарів та медичних представників
Абітурієнт на ринку освітніх послуг: соціологічний аналіз
Предмет та завдання наглядової діяльності за оперативно-розшуковою діяльністю, яка здійснюється з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем
Попередження органами внутрішніх справ України злочинів, що пов’язані з торгівлею дітьми, та протидія їм: проблеми та шляхи вирішення
Науковий генезис проблеми протидії оперативними підрозділами ОВС України діяльності організованих груп, які готують вчинення крадіжок із квартир громадян
Окремі аспекти призначення комплексної психолого-психіатричної експертизи у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх відповідно до положень нового КПК України
Про деякі чинники генезису міжнародно-правового виміру кримінального права України
Особливості віктимологічної профілактики злочинів щодо осіб похилого віку
Зняття інформації з електронних інформаційних систем як різновид втручання в приватне спілкування під час здійснення негласних слідчих дій у кримінальному провадженні
Етапізація процесу розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків
Правові аспекти підвищення ефективності боротьби зі злочинами проти статевої свободи та статевої недоторканності особи
Стан наукової розробленості питання виявлення і розслідування підрозділами БОЗ МВС України одержання неправомірної вигоди службовою особою у сфері земельних відносин
Роль податкового розслідування у правовому механізмі регулювання податкових правовідносин
Характеристика криміногенних елементів соціально-психологічної адаптації засуджених до позбавлення волі як змісту призонізації
Ситуаційний підхід у формуванні методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України
Правові основи майнового страхування в українських губерніях Російської імперії у ХІХ - на початку ХХ ст.
Історико-правові погляди М. І. Ланге
Обмеження здійснення контрольних повноважень Верховної Ради України під час направлення та вирішення депутатських запитів. Аналіз практики Конституційного Суду України