Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 1 (48) (2013)
Титульний аркуш
Зміст
До питання реалізації адміністративно-процесуальної правосуб`єктності органів виконавчої влади в адміністративному судочинстві
Інформаційна безпека як визначальний компонент національної безпеки України
Адміністративно-правове регулювання діяльності нафтогазового комплексу України
Законодавчо-організаційні та науково-технічні аспекти вирішення проблеми незаконного обігу та сертифікації електрошокових пристроїв України
Адміністративна діяльність дільничного інспектора міліції щодо запобігання насильству в сім`ї як складова забезпечення громадської безпеки
Окремі види експертиз в адміністративному судочинстві України
Зовнішньоекономічна діяльність держави та роль дозвільної системи в її реалізації
Актуальні проблеми інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту та шляхи їх подолання
Функціонально-організаційна структура митних органів України
Деякі аспекти кодифікації адміністративно-деліктного законодавства України
Актуальні проблеми інформаційної безпеки України в ситемі міжнародної координації
Адміністративно-правовий статус управління боротьби з незаконним обігом наркотиків міністрерства внутрішніх справ України: питання теорії та практики
Адміністративне судочинство як форма захисту прав , свобод та інтересів людини і громадянина
Правові інститути загальної та особливої частини доказового права як підгалузі цивільного процесуального права
Визначення у шлюбному договорі порядку користування житлом
Форми захисту особистих немайнових прав батьків
Здійснення особистого немайного права дитини на життя на кожному етапі її розвитку
Міжнародно-правові стандарти усиновлення іноземцями дітей, які є громадянами України
Організаційно-правові форми соціального забезпечення громадян у зв`язку з хворобою
Сучасний стан та перспективи державного регулювання ринку праці
Особливості визначення кадрових потреб та здійснення кадрового планування в органах прокуратури
Повноваження силових структур у забезпеченні економічної безпеки держави
До питання взаємодіїї підрозділів міліції громадської безпеки між собою та іншими суб`єктами правоохоронної діяльності
Причини та умови, що сприяють учиненню кримінальних правопорушень серед молоді
Особливості початкового етапу розслідування діяльності "конвертаційних центрів"
Типові сліди злочинів, пов`язанних із використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі
Криміналістична класифікація злочинів проти правосуддя
Генезис процесуального статусу органів прокуратури у кримінальному судочинстві: світовий та вітчизняний досвід
Про окремі аспекти визначення процесуальної дієздатності неповнолітнього потерпілого при провадженні досудового розслідування
Проблема предмета злочину, передбаченого ст.239 кримінального кодексу України (незаконне володіння землями водного фонду в особливо великих розмірах)
Система міжнародних засобів реалізації антикорупційної політики
Особливості взаємодії підрозділів карного розшуку зі слідчими під час протидії обігу майна, отриманого злочинним шляхом
Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу засобами оперативно-розшукової діяльності
Критерії розмежування правових відносин, що виникають під час діяльності ораганів досудового розслідування органів внутрішніх справ
Характеристика початкового етапу розслідування фактів збуту наркотиків, що виведені з легального обігу
Методологія досліджень проблем кримінального права: постановка проблеми
Судова-медична експертиза при розслідуванні вбивств новороджених дітей
Зміна інтерпретаційних стратегій як рушійна сила доктрини права: історія і сучасність
Механізм реалізації політичних прав громадян: мотодологічні засади
Особливості формування ідеологічної функції сучасної держави: постановка проблеми
Теоретико-правовий аналіз існуючих моделей функціонування поліції та проблема реалізації функції надання послуг населенню органами внутрішніх справ
Управління в стародавньому Китаї та учення про законодавство