Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 5 (47) (2012)
Титульний аркуш
Зміст
Поняття та зміст адміністративно-процесуальної правосуб'єктивності органів виконавчої влади
Форми адміністративно-правового регулювання у сфері охорони права інтелектуальної власності
Система суб'єктів адміністративно-правової протидії правопорушенням, учиненим іноземцями в Україні
Уточнення поняття і змісту адміністративно-правової охорони навколишнього середовища
Докази в справах про адміністративні правопорушення та адміністративному судочинстві: деякі проблеми реалізації
Сутність категорій адміністративно-правового регулювання матеріально-технічного і фінансового забезпечнення діяльності органів внутрішніх справ України
Поняття, значення та система адміністративно-правових засобів захисту прав громадян
Правові засади обліку юридичних осіб як суб'єктів фінансового контролю
Діяльність спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції: питання сьогодення
Правові обмеження як елемент правового статусу фармацевтичного працівника
Об'єкт інформаційних правовідносин
Принципи бюджетного права
Проблемні питання правового регулювання державного контролю за використанням і охороною земель морського транспорту
Адміністративно-правовий статус державної архітектурно-будівельної інспекції України
Адміністративно-правові відносини у механізмі адміністративно-правового забезпечення реалізації культурної функції держави
Адміністративно-правовий статус мінсоцполітики України: сучасний стан і шляхи вдосконалення
Деякі питання щодо змісту шлюбного договору
Одностатеві шлюби - міф чи реальність?
Особливості визначення поняття торговельної марки
Взаємодія цивільного та цивільного процесуального права при укладенні мирової угоди в цивільному процесі
Обмеження в суспільних інтересах, що виявляються у правах на чужі речі
Синергетичний підхід до дослідження інвестиційної безпеки України
Запобігання вживанню наркотичних засобів особами молодіжного віку на індивідуальному рівні
Роль науково-педагогічного та начальницького складу у формуванні морально-правової та психологічної стійкості курсантів і слухачів ВНЗ МВС України
Аналіз інституту сім'ї в правовому та соціологічному аспектах
Державна сімейна політика в Україні
Загальні аспекти соціально-психологічної адаптації інвалідів у соціумі
Кваліфікація незаконного відшкодування податку на додану вартість, учиненого декількома особами
Роль правосвідомості та правової культури у системі детермінант автотранспортної злочинності
Природа та призначення кримінально-процесуальних функцій
Сутність та види суспільно небезпечних діянь злочинного зловживання опікунськими правами (ст. 167 Кримінального кодексу України)
Характеристика осіб, які вчиняють шахрайство
Коло правообмежень покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та визначення ступеня його суворості порівняно зі штрафом
Щодо визначення правових засад природоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України
Стратегія протидії корупції як складова антикорупційної політики
Напрямки взаємодії підрозділів карного розшуку з різними суб'єктами протидії злочинам
Особливості взаємодії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України з органами досудового розслідування під час протидії злочинам у сфері економіки
Інститут втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відеоконтролю
Проблема потерпілого від насильницьких злочинів, учинених неповнолітніми, в кримінологічних дослідженнях
Порядок здійснення організаційної та функціональної взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби з дільничними інспекторами міліції щодо охорони державного кордону
Родовий та видовий об'єкти злочину
Проблемні питання розбудови антилегалізаційного законодавства (досвід Азербайджанської Республіки)
Завдання кримінального провадження в контексті нової кримінальної процесуальної політики України
Нормативно-правові засади взаємодії судів із Верховною Радою України
Інституційна система механізму забезпечення гендерної рівності в Україні
Поняття та сутність апарату Президента України
Організаційні форми діяльності органів прокуратури у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина
Право та мораль як регулятори поведінки людини
Право інвалідів на освіту: міжнародно-правовий аспект
Сучасні проблеми адвокатської деонтології
Страх притягнення до юридичної відповідальності як мотив правомірної поведінки особи
Суб'єкти реалізації міграційної політики в українських губерніях Російської імперії (друга половина XIX -- початок XX століть)
Судовий розгляд як стадія кримінального процесу за КПК УСРР 1922 і 1927 років
Формування гендерної рівності юридичних кадрів в аспекті становлення адвокатури в Україні