Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 4 (46) (2012)
Титульний аркуш
Зміст
Види суб'єктів, які здійснюють державний контроль за діяльністю вищих навчальних закладів України
Поняття адміністративних актів органів виконавчої влади
Органи державної влади та місцевого самоврядування як суб'єкти представницьких правовідносин в адміністративному процесі
Діяльність органів місцевого самоврядування в Україні: сучасні наукові погляди
Загальноправова характеристика окремих адміністративних порушень законодавства про державну таємницю
Правові аспекти запровадження та розвитку адміністративної юстиції: досвід України та зарубіжних країн
Класифікація форм адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ
Особливості реалізації певних напрямів публічної фінансової діяльності в сучасних умовах
Окремі питання щодо визначення принципів правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України
Нормативно-правове забезпечення діяльності органів державної влади як суб'єктів економічної безпеки
Інституціоналізація гарантій права на інформацію як умова забезпечення відкритості суспільства
Правова природа податкової застави в Україні та застави Азербайджанської Республіки як способів забезпечення виконання податкового обов'язку
Сучасна управлінська парадигма та її значення для управління органами Служби безпеки України
Щодо структури процесу застосування норм фінансового права
Захист прав громадян у діяльності органів контролю та адміністративного нагляду
Адміністративна послуга з видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності у сфері поштового зв'язку
Поняття, сутність та значення інтересу як державноуправлінської категорії
Антикорупційна експертиза як засіб виявлення корупціогенних факторів у діяльності суб'єктів публічної адміністрації
Мистецтво та структура мистецької діяльності як об'єкти адміністративно-правового забезпечення
Процесуальні засоби дотримання процесуальних строків
Проблемні питання відповідальності виконавчого органу акціонерного товариства у внутрішніх корпоративних правовідносинах
Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків: порівняльно-правовий аналіз
Неюрисдикційна форма захисту майнових прав осіб, які не досягли повноліття
Межі здійснення прав суб'єктами спадкових правовідносин
Структура договору про надання послуг мобильного зв'язку та відповідальність за таким договором
Наслідки недотримання порядку вчинення правочину акціонерного товариства, щодо вчинення якого є заінтересованість (порівняльно-правовий аналіз)
Охорона земель як категорія економіко-правового забезпечення їх використання
Заходи процесуальної відповідальності щодо покладання нових або додаткових обов'язків на правопорушника цивільного процесуального права
Цивільно-правова кваліфікація договору прокату транспортного засобу
Проблеми правового регулювання відносин у сфері теплопостачання
Касаційне оскарження судових рішень і ухвал прокурором у цивільному судочинстві
Конкурс при прийнятті на державну службу
Фактори розвитку дистанційної освіти в Україні та світі
Особливості класифікації премій за критерієм їх зумовленості системами оплати праці
Причини, що викликають професійну деформацію працівників органів внутрішніх справ
Окремі проблеми укладання та зміни трудового договору
Роль керівника в системі управління персоналом органів внутрішніх справ
Основні завдання Департаменту внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ та окремі напрямки його вдосконалення ДВБ на сучасному етапі
Заохочення та дисциплінарні стягнення як засоби стимулювання праці
Реабілітаційні заходи щодо інвалідів в Україні: правовий підхід
Роль професійних спілок в Україні як соціальній і правовій державі
Джерела міжнародно-правового регулювання праці та їх вплив на нацональне законодавство
Проблеми професіоналізації та професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ
Психологічний аналіз проблем запобігання та психокорекції делінквентної поведінки неповнолітніх
Ступінь впливу екстремальних умов на працівників міліції при використанні ними вогнепальної зброї
Психотехнология парламентского лоббирования
Вплив навчальної мотивації на розвиток професійної правосвідомості курсантів-правознавців вищих навчальних закладів МВС України
Гендерні моделі поведінки злочинців
Особливості психологічного захисту у працівників органів внутрішніх справ із різним рівнем стресостійкості
Соціально-реабілітаційна робота з неповнолітніми девіантами
Споживання підлітками слабоалкогольних напоїв: соціологічне дослідження
Мультикультуралізм у сучасній українській літературі
Відповідальність співучасників за кримінальним законодаством України та іноземних держав
Окремі аспекти відновного правосуддя в частині примирення потерпілого з обвинуваченим за новим кримінальним процесуальним законодавством України
Особливості виконання мережі Інтернет та автоматизованих інформаційно-пошукових систем для забезпечення проведення негласних слідчих (розшукових) дій
Взаємодія міліції з іншими державними правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування та громадкістю щодо забезпечення екологічної безпеки
Негласні слідчі (розшукові) функції у кримінальному процесі
Фізичне насильство як спосіб захоплення заручників
Стратегічні пріоритети державної регіональної політики у сфері охорони громадського порядку в Україні (на прикладі Харківської області)
Особливості проведення тактичних операцій із затримання підозрюваних при вчиненні організованими групами викрадень на залізничному транспорті
Генезис інституту співучасті у злочині в кримінальному праві України під впливом норм міжнародного права
Соціальні фактори встановлення кримінальної відповідальності за незалежне виконання обо'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей (ст. 137 Кримінального кодексу України)
Визначення меж кримінально-правових санкцій
Здійснення розшуку підозрюваного за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
Механізм нормативно-правової детермінації злочинності
Правова природа кримінального провадження у формі приватного обвинувачення та її реалізація за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
Зарубіжний досвід протидії злочинності та його використання в Україні
Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого
Наукові підходи до дефініції "оперативне обслуговування території, лінії чи об'єкта"
Тактичні операції в системі тактико-криміналістичних комплексів
Криміналістична характеристика способів торгівлі дітьми та їх слідів
Нормативне регулювання використання спеціальних знань у новому Кримінальному процесуальному кодексі України
Наукові підходи до визначення поняття правозастосовної помилки в загальнотеоретичній юриспруденції
Теорія приватного і публічного права та її вплив на реформування господарського права
Особливості формування та діяльності місцевих органів влади Української Держави (травень - грудень 1918 р.).
Теоретико-правове визначення муніципально-правових санкцій
Народовладдя в Україні у державно-політичних концепціях XIX ст. : філософсько-правовий аспект