Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 2 (44) (2012)
Титульний аркуш
Зміст
Бюджетний контроль місцевих фінансів
Функції Національного банку України
Генезис поняття "інформація" у законодавстві України в контексті проблеми ії захисту
Нормативно-правове регулювання запобігання проходженню державної служби біпатридами
Проблеми проведення перевірок щодо протидії правопорушенням у галузі фінансів
Щодо питання матеріально-технічного забезпечення взаємодії структурних підрозділів системи органів Державної податкової служби України
Правоохоронні органи як суб'єкти сфери фізичної культури і спорту
Органи внутрішніх справ як суб'єкт забезпечення економічної безпеки держави
Актуальні питання контролю у сфері науки в Україні
Місце бюджетного права в системі фінансового права
Поняття та види заходів адміністративного припинення адміністративних правопорушень
Щодо змісту поняття "адміністративна справа" в адміністративному судочинстві
Адміністративний договір: примус чи волевиявлення
Деякі аспекти визначення місця державного реєстратора в системі реєстраційних органів
Особливості адміністративно-правового статусу Державної податкової служби України
Безпосередній об'єкт злочину "зловживання опекунськими правами" (ст. 167 Кримінального кодексу України)
Криміналістична класифікація способів злочинних порушень правил охорони або використання надр
Особливості порушення кримінальної справи щодо самовільного залишення військової частини або місця служби
Способи і знаряддя корисливо-насильницьких злочинів, учинених неповнолітніми
Вивчення особи виготовлювача, збувальника та розповсюджувача порнографічних предметів
Окремі аспекти використання знань, логіки в діяльності слідчого при обранні тактики щодо розслідування злочинів
Принципи публічного страхування
Здійснення авторського права на літературний твір
Мирова угода у виконавчому провадженні: процесуальні аспекти виконання судових рішень
Правове забезпечення охорони здоров'я та довкілля у виробництві та поводженні з азбестом
Дисциплінарна відповідальність працівників ветеринарної міліції: підставіи, порядок та особливості дисциплінарного провадження
Професійні спілки як форма контролю за дотриманням соціально-трудових прав працівників поліції (на прикладі Німеччини та Польщі)
Проблеми правового регулювання проходження служби працівниками органів внутрішніх справ
Особливості працевлаштування випускників вищих навчальних закладів системи МВС України
Психологічна діагностика управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ
Психологічні особливості чоловіків із нетрадиційною сексуальною орієнтацією
Психологічні детермінанти успішності професійної діяльності працівників правоохоронних органів
Особливості самосприйняття курсантів і ув'язнених
Психологічні особливості цінностей у неповнолітніх правопорушників
Особливості самосвідомості осіб, які переживають різні типи біографічних криз у період середньої дорослості
Особливості особистісної саморегуляції вихованців дитячого будинку
Вплив культурного капіталу на політико-ідеологічну ідентифікацію сучасного студентства
Теорія соціальних мереж як методологічна основа вивчення епідеміології молодіжного наркотизму
Боротьба з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих грошей
Деякі проблеми узгодження кримінально-правових та міжнародно-правових аспектів екстрадиції в законодавстві України
Поняття державної антикорупційної політики
Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері службової діяльності
Експлуатація дітей, поєднана з використанням дитячої праці у шкідливому виробництві
Об'єкт злочинів проти конституційних основ національної безпеки України
Сучасне розуміння методу криміналістики
Щодо визначення поняття геронтологічної злочинності
Віктимологічна профілактика злочинності працівників органів внутрішніх справ
Громадськість як суб'єкт запобігання злочинності: сучасне розуміння
Загальнотеоретична характеристика правових пільг
Незалежна судова влада: концепція розвитку
Принцип змагальності відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини
Правовий статус особистості, його види