Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 5 (42) (2011)
Титульний аркуш
Зміст
Взаємодія та координація в державному управлінні
Адміністративно-організаційні засади контролю і нагляду в забезпеченні законності виконання трудових відносин
Специфіка правового регулювання управління персоналом фармацевтичної організації
Стан та розвиток правового інституту професійцної таємниці в Україні
Чітке визначення правового статусу працівників міліції та підрозділів системи МВС - головна підвалина реформування органів внутрішніх справ
Особливості системи органів внутрішніх справ та її складових елементів
Поняття та місце регіональних управлінь МВС України в областях у сучасній організаційній структурі органів внутрішніх справ України
Окремі аспекти державного контролю за безпосереднім наданням відкритої інформації громадянам
Місце та особливості функціонування органів юстиції регіонального рівня у системі суб'єктів адміністративного права
Место административного договора в системе правовых связей
Актуальні питання контролю Кабінету Міністрів України у сфері виконавчої влади
Поняття та основні напрями матеріально-технічного та фінансового забезпечення в діяльності органів внутрішніх справ
Судове рішення в адміністративному судочинстві: поняття та значення
Спеціальні податкові режими в Україні: адміністративно-правовий аспект
Поняття та види адміністративно-правових відносин, які виникають під час протидії організованній злочинності в Україні
Заходи нетарифного регулювання порядку переміщення лікарських засобів через митний кордон України
Особливості взаємозв'язку реалізації завдань кримінально-процесуальної та кримінологічної політики України на стадії досудового розслідування
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів як вид злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
Оперативно-розшукове забезпечення безпеки учасників кримінального процесу на стадії досудового слідства
Форми реалізації територіальною громадою господарської правосуб'єктності
Структура, особливості та проблемні аспекти договору про надання рекламних послуг
Правова природа права участі в управлінні господарським товариством
Проблеми правового регулювання надання послуг сотового зв'язку
Обмеження права власності фізичних осіб на нерухоме майно у суспільних інтересах
Обов'язок в абсолютних немайнових правовідносинах
Правове регулювання цін на ціноутворення на теплову енергію
Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи розвитку
Принципи та завдання управління якістю кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України
Загальні підходи до розуміння категорії "соціальне забезпечення"
Окремі аспекти соціального захисту осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ
Порядок застосування дисциплінарних стягнень до науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів МВС України з числа рядового та начальницького складу
До питання про метод права соціального забезпечення
Сучасний стан професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ України
Пенсійне забезпечення прокурорсько-слідчих працівників
Сучасний стан системи закладів та установ освіти і науки
Становлення в Україні інституту протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Поняття, сутність та значення інформаційного забезпечення правоохоронних органів України
Профілактика слідчим правопорушень при розслідуванні кримінальних справ
Окремі аспекти законодавчого регулювання інформаційно-аналітичної роботи в оперативно-розшуковій діяльності
Становлення та розвиток кримінальної міліції в Україні
Захист прав і свобод людини як пріоритетне завдання в правоохоронній діяльності служби безпеки України
Протидія легалізації злочинних доходів в Іспанії
Актуальні питання рівноправності сторін у кримінальному процесі
Загальна характеристика координаційної діяльності місцевих державних адміністрацій з профілактики правопорушень
Дефініція превентивної взаємодії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ з іншими суб'єктами попередження злочинів
Гносеологічні засади юридичного механізму захисту прав людини
Поняття державної влади як основи в розумінні судової влади
Історико-правовий аналіз страхування як ланки фінансової системи
Головні аспекти розвитку правового регулювання охорони біосфери в Європейському Союзі
Проблеми відмежування наглядової функції від інших функцій держави
Теоретичні засади децентралізації влади в процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні
Загально-психологічна і спеціально-психологічна характеристика - основні види характеристики внутрішньої сторони правомірної поведінки особистості