Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 4 (41) (2011)
Титульний аркуш
Зміст
Нормотворчість у державній кримінально-виконавчій службі України
Адміністративний примус як засіб обмеження особистої свободи громадян у діяльності міліції
Принцип гласності і відкритості в системі принципів адміністративного процесу
Структура адміністративної процесуальної правосуб'єктності суб'єктів та учасників контрольних проваджень у діяльності нотаріусів
Оперативно-розшукова діяльність як складова адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Адміністративно-правове забезпечення прав людини і громадянина на сприятливе природне середовище як основа реалізації державної політики євроінтеграції України
Особливості інформаційно-правових відносин як різновиду адміністративно-правових відносин
Адміністративна відповідальність за проступки, що посягають на громадський порядок
Оформлення результатів перевірок дотримання податкового законодавства
Правове регулювання державного контролю у сфері виконавчої влади
Ієрархія джерел поліцейського права Німеччини та Польщі
Адміністративно-правові засади порядку ведення природоресурсних кадастрів
Принципи та функції адміністративно-правового регулювання податкових відносин
Поліцейське право та поліцейське законодавство як правова основа діяльності органів внутрішніх справ
Про правову природу податків, зборів до бюджетів та державних цільових фондів в Україні
Процесуально-правовий статус спеціаліста в адміністративному судочинстві
Структура окремих криміналстичних методик розслідування злочинів
Особливості взаємодії слідчого з експертом-товарознавцем при підготовці та проведенні судово-товарознавчих експертиз
Криміналістична характеристика розкрадань, що вчиняютьтся на підприємствах кондитерської промисловості
Суб'єктивне корпоративне право і законний інтерес: актуальні аспекти корпоративного правореалізаційного застосування
Правові наслідки появи особи, яку було оголошено померлою: виявлення і шляхи вирішення проблемних питань
Співвідношення понять "господарсько-правова відповідальність" та "господарсько-правові санкції"
Суттєві риси податкової відповідальності
Особливості участі третіх осіб у справах про захист прав споживачів
Научно-педагогические работники: правовое регулирование деятельности
Трудова міграція: сутність та наслідки
Служба в органах внутрішніх справ як приклад об'єктивної диференціації норм трудового права
Дисциплінарна відповідальність як стимулюючий захід ефективної трудової діяльності
Деякі проблеми сучасного стану соціального законодавства
Професійний відбір на службу до органів внутрішніх справ України
Сучасний стан кадрового потенціалу освіти і науки в Україні: проблеми та шляхи вирішення
Форми та методи забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ
Міжнародне співробітництво в боротьбі з кіберзлочинністю
Доступність правосуддя в адміністративних судах як правова категорія: визначення сутності
Мотив як ознака суб'єктивної сторони складу злочину: сутність та питання доцільності законодавчого закріплення
Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті: міжнародний досвід
Принципи кримінального процесу: теорія і практика співвідношення з нормами міжнародного права
Реабілітація як самостійний процесуально-правовий інститут
Удосконалення правових засад попередження злочинів оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України
Сутність процесуальної форми кримінального процесу
Земельні банки двох імперій: хто був першим?
Історичні аспекти розвитку поняття "неповнолітній потерпілий" у кримінальному судочинстві
Деякі проблемні питання реалізації та судового захисту права громадян збиратися мирно, без зброї, проводити збори, мітинги, походи й демонстрації
Губернські присутствія як органи адміністративної юстиції на українських землях Російської імперії (кінець ХІХ - початок ХХ століть)
Склад та порядок формування Центральної виборчої комісії
Правова сутність інституту громадянства ЄС