Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 3 (40) (2011)
Титульний аркуш
Зміст
Морально-психологічний стан персоналу органів внутрішніх справ як основа його кар'єрного зростання
Поняття та види функцій місцевих державних адміністрацій
Завдання і повноваження Служби безпеки України щодо забезпечення правоохоронної функції держави
Вимоги до керівника як організатора управління в органах прокуратури України
Сутність та особливості самоврядного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні
Проблеми розмежування понять "координація" і "взаємодія" в управлінській науці та практичній діяльності органів внутрішніх справ
Організаційно-правові засади участі громадськості в охороні громадського порядку в Україні
Поняття та зміст адміністративного договору
Дисциплінарна відповідальність суддів України: підстави, порядок та особливості дисциплінарного провадження
Фактори, що визначають правовий статус органів податкової служби
Інститут спеціалізованого омбудсмана
Специфіка правового регулювання діяльності адвокатури в Україні
Правове регулювання діяльності підрозділів ветеринарної міліції щодо профілактики та ліквідації наслідків епізоотичних ситуацій
Зміст ухвали адміністративного суду про призначення експертизи
Поняття та ознаки інформаційних адміністративних органів місцевого самоврядування
Організаційно-правові засади координації діяльності суб'єктів адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян
Контрольно-наглядова діяльність за видобутком і подальшою реалізацією нафти та природного газу
Система суб'єктів адміністративно-правової охорони авторського права в Україні
Процесуальне значення і реалізація принципу гласності та відкритості адміністративного судочинства
Правовий статус прокуратури України: завдання, функції, повноваження
Адміністративно-правові засади сертифікації в Україні
Підтримання прокурором державного обвинувачення в суді: поняття та особливості реалізації
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як представник в адміністративному процесі
Особливості застосування спеціальних знань у розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими групами
Светличный В. А., Хорошайло Ю. Е., Онищенко Ю. Н. Применение методов неразрушающего контроля при проведении судебно-экспертных исследований
До питання повернення первинного матеріалу на додаткову перевірку
Щодо особливостей діяння, передбаченого ст.150-1 Кримінального кодексу України
Об'єкт ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
Соціальна обумовленість криміналізації злочину, передбаченого ст. 301 Кримінального кодексу України в частині розповсюдження порнографічної продукції за участю дітей
Суспільно небезпечне діяння в структурі об'єктивної сторони умисного знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ст. 347 Кримінального кодексу України)
Житлово-комунальні послуги в цивільному обігу України
Співвідношення понять "цивільна правоздатність" та "компетенція" на прикладі діяльності органів внутрішніх справ України
Щодо правової природи та змісту права на гендерну ідентичність
Підстави виникнення права власності на об'єкти незавершеного будівництва
Обмеження речових прав фізичних осіб на нерухоме майно: еволюція та концепції
Особливості окремих обтяжень нерухомого майна у цивільному праві України
Матеріальна відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності в трудовому праві
Визначення ролі оплати праці у соціальному забезпеченні працівників органів внутрішніх справ
Мотивація та стимулювання праці: теоретичний аспект
Охорона праці як національна проблема держави в умовах ринкових відносин
Обгрунтування необхідності проведення досліджень щодо соціокультурної адаптації іноземних студентів в Україні
Соціально-технологічний підхід в оцінюванні показників соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ
Чинники політико-ідеологічної ідентифікації сучасного студентства
Стан та динаміка профілактики наркотизму серед учнівської молоді м. Харків: результати соціологічного моніторингу
Запобігання злочинам у сфері економічної діяльності
Сутність та перспективи розвитку судово-товарознавчих експертиз
Правовое положение судебных палат Международного уголовного суда
Предмет попередження злочинів в оперативно-розшуковій діяльності
Проблеми реалізації захисником процесуальних повноважень при апеляційноу оскарженні вироку
Проблеми застосування медіації при закритті кримінальних справ
Принципи формування партнерських відносин міліції з населенням
Взаємодія міліції зі структурами громадянського суспільства як підгрунтя реформування органів внутрішніх справ
Актуальні аспекти визначення критеріїв ефективності діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ щодо запобігання і протидії злочинності
Проблемні аспекти організаційно-правового захисту банківської таємниці в Україні
Участь у нападі, вчинюваному бандою: поняття та кримінально-правова кваліфікація
Суб'єкти охорони громадського порядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 р.
Місце та значення кримінально-правової протидії провокації у боротьбі з корупцією та хабарництвом у межах державної політики
Правова протидія лихварству в Російській імперії
Психологічна школа права та сучасність
Правове регулювання державно-службових відносин у поліції Німеччини
Віра (нерелігійна) як елемент психологічного механізму реалізації норм права
Участь міліції в боротьбі з безпритульністю та правопорушеннями неповнолітніх в Україні в 20-ті роки XX ст.
Роль державно-правового регулювання у становленні та розвитку інститутів спільного інвестування в Україні (історико-правовий аспект)
Боротьба з фальшивомонетництвом на українських землях у складі Російської імперїї в середині XVIII -кінці XIX ст.
Взаємовплив джерел приватного і публічного права
Державна влада в Україні: проблеми поділу
Особливості основних форм правового виховання студентської молоді