Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 2 (39) (2011)
Титул
Зміст
Компетенція управлінь та відділів місцевих державних адміністрацій щодо галузі управління
Особливості правоохоронних органів у державі як об'єкта контролю
Сутність слідчої ситуації та її криміналістичне значення
Реалізація гарантій захисту прав і свобод людини та громадянина у процесі здійснення правоохоронної діяльності органами внутрішніх справ
Правовий статус та значення органів внутрішніх справ України в системі суб'єктів охорони навколишнього природного середовища
Функції, мета та завдання процесуального права
Адміністративний примус у системі забезпечення прав громадян на освіту
Проблеми оцінювання ефективності органів місцевого самоврядування як сукупність можливостей, організаційних результатів і результатів діяльності
Ветеринарна міліція: історія становлення та сьогодення
Суб'єкти внутрівідомчої координації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ
Поняття та особливості адміністративно-правового статусу іноземців в Україні
Поняття та завдання державного регулювання господарської діяльності з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу
Місцеві суди в системі суб'єктів провадження у справах про адміністративні правопорушення
Екологічні права громадян як об'єкт адміністративно-правової охорони
Формування системи принципів адміністративної діяльності міліції щодо встановлення особи
Принципи матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ
Авторське право як об'єкт адміністративно-правової охорони
Особливості застосування міліцією заходів адміністративного примусу щодо боротьби з правопорушенням економічної спрямованості
Щодо визначення поняття та кола суб'єктів адміністративного права
Взаємодія та координація між суб'єктами державного контролю
Щодо питання про поняття адміністративних послуг
Застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ
Правове регулювання запровадження системи управління якістю в діяльність органів внутрішніх справ України: до постановки проблеми
Поняття державної виконавчої служби та її місце в системі органів державної влади України
Особливості виявлення та документування пошкоджень об'єктів залізниці на початковому етапі розслідування
Проблеми визначення об'єкта злочину, передбаченого ст. 254 кримінального кодексу України (безгосподарське використання земель)
Кримінологічна характеристика сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією
Особливості порушення кримінальних справ про злочини, що вчиняються з використанням цінних паперів
Способи вчинення та приховування крадіжок у пасажирів залізничого транспорту
Корупційна загроза економічній безпеці України
Інформаційне забезпечення діяльності органів податкової служби
До проблем оборотоздатності підприємства як єдиного майнового комплексу
Примусове припинення прав громадян щодо природних об'єктів як особливий різновид еколого-правової санкції
Проблеми правового регулювання управління у сфері використання й охорони земель в умовах сучасної земельної реформи
Правова природа податкової застави та застави в силу закону: порівняльна характеристика законодавства України та Республіки Молдова
Особливості реалізації контрольних повноважень органів державного казначейства України у сфері державних закупівель
Дії, які свідчать про прийняття спадщини
Обтяження нерухомого майна: сучасний стан та перспективи для вдосконалення законодавчого закріплення
Загальні підходи до розуміння юридичних фактів у трудовому праві
Гарантії у сфері виплат грошового забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України
Форми захисту права на працю
Поняття та значення правоохоронних функцій держави
Загальні принципи права у практиці Міжнародного кримінального суду та Міжнародних трибуналів
Гідність людини як юридична категорія
Суперечливість правової концепції мовної політики держави (теоретико-правовий підхід)
Діяльність міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) в напрямі міжнародного співробітництва в боротьбі з експлуатацією дітей та дитячою порнографією
Особливості престолонаслідування в монархіях Арабського Сходу
Інформаційна складова профорінтаційної роботи у фомуванні привабливих мотивів до служби у майбутніх правоохоронців
Удосконалення організації виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі як відображення процесів реформування пенітенціарної системи України
Концепція "оптимальної" міліції
Щодо визначення деяких психологічних особливостей об'єктів оперативної уваги СВБ МВС України
Стан наукової розробленості проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ
Правила конструювання кримінально-правових санкцій, проблеми визначення
Протидія порнографії в Інтернет підрозділами з боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми
Енергетичний критерій безпечності електричних розрядів та вибір допустимих вихідних параметрів електрошокових пристроїв
Професійно-психологічна підготовка адвокатів до дій в екстремальних ситуаціях
Об'єкт та система злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина (розділ V особливої частини кримінального кодексу України)
Запобігання незаконному підприємництву органів внутрішніх справ України: теоретичні аспекти, підвищення ефективності такої діяльності
Проблеми практичної реалізації заходів безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві
Вчення про природу людини в контексті правового пізнання
Особливості розгляду цивільних справ у мирових та окружних судах у пореформений період
Природа судового процесу
Судові установи південно-західного краю: особливості політики царату в ХІХ ст.
Становлення та розвиток державної служби охорони при МВС України на сучасному етапі
Класифікація форм та рівнів правосвідомості: дискусійні питання
Вплив органів місцевого самоврядування на економічний розвиток міст Лівобережної України наприкіні ХІХ - на початку ХХ ст.: історико-правовий аспект
До питання правового статусу осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ
Функції держави у взаємодії з категоріальним апаратом теорії держави
Формализация проблемы оптимизации защиты информации в сетях общего пользования