Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 1 (38) (2011)
Титульний аркуш
Зміст
Напрями удосконалення матеріально-технічного, фінансового та інформаційного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій
Способи вирішення правових конфліктів у діяльності органів виконавчої влади: деякі питання систематизації
Особливості адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів
Дозвільні повноваження правоохоронних органів у сфері забезпечення громадської безпеки
Актуальні проблеми правового регулювання діяльності адміністративних комісій
Рейдерство в Україні: загальна характеристика та основні тенденції розвитку
Адміністративно-правова відповідальність суб'єктів господарювання за порушення законодавства у сфері ліцензування
Завдання та функції виховної роботи щодо формування професійної етики курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС України
Державний кордон як об'єкт адміністратвино- правового регулювання
Відповідальність посадових осіб за правопорушення у сфері виборчого процесу
Місце і роль керівника в службовій ієрархії органів та підрозділів державної податкової служби України
Дотримання вимог законності під час збирання матеріалів адміністративної діяльності як умова допустимості їх використання під час доказування у кримінальних справах
Ліцензування господарської діяльності як окремий напрямок адміністративно-правового режиму
Поняття та особливості суб'єктів господарювання в системі суб'єктів адміністративного права
Зміст адміністративно-процесуальних правовідносин при процесуальному представництві
Оцінка слідчим висновку експерта-автотехніка як джерела доказів
Версії в практиці пізнавальної діяльності слідчого
Проблеми та перспективи формування криміналістичних характеристик злочинів, що вчиняються в бюджетній сфері України
Криміналістичне забезпечення встановлення характеру та розміру шкоди, завданої економічним злочином
Особенности определения цвета в криминалистических исследованиях
Особливості розслідування злочинів, учинених стосовно депутатів і працівників засобів масової інформації
Кримінально-правова характеристика злочинів, пов'язаних із терористичною діяльністю
Спрощена система оподаткування в контексті Податкового кодексу України
Моделі інтеграції неконтрольованої економіки у легальну систему
Актуальні проблеми виникнення цивільно-правової відповідальності
Окремі правові проблеми гарантування прав громадян на землю сільськогосподарського призначення в Проекті Закону України "Про ринок земель"
Види страхування у сфері фізичної культури і спорту
Цивільно-правовий захист комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок
Проблемні питання визначення обсягу дієздатності фізичної особи при вчиненні нотаріальних дій
Тлумачення цивільно-правових договорів за законодавством європейських країн
До проблеми класифікації житлового фонду за формами власності
Проблеми визначення терміна "проступок" у сфері господарської діяльності
Ознаки джерела підвищеної небезпеки
Формування державного продовольчого резерву як один із господарсько-правових засобів забезпечення продовольчої безпеки на ринку м'ясо-молочної продукції України
Вимоги до працівників органів внутрішніх справ, відповідність яким є передумовою їх кар'єрного зростання
Службовці правоохоронних органів як суб'єкти трудових правовідносин
Гарантії права на відпустку працівників органів внутрішніх справ
Правове регулювання підвищення кваліфікації у трудовому праві України
Законодавче забезпечення комунікаційного прайвесі в Україні
Правовые основы организации и деятельности Европола после Лиссабонского договора
Міжнародний досвід реалізації політики європейських держав щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Ще раз про сутність та ознаки функцій державного управління
Конституційне право людини і громадянина на освіту в Україні
Поняття та чинники біозагроз у контексті забезпечення біологічної безпеки України
Проблеми організації професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищі навчальні заклади системи МВС України
Постмодерністська соціо-політологія: інтерпретація політичної взаємодії
Профілактика необережних злочинів проти безпеки виробництва та інших шкідливих виробничих факторів
Тактика запобігання злочинам
Злочинна діяльність: поняття, структура та характеристика ії елементів
Правова культура футбольних вболівальників як чинник підвищення рівня охорони громадського порядку
Сучасний стан забезпечення громадської безпеки працівниками Державтоінспекції
Форми та методи профілактичної діяльності дільничних інспекторів міліції
Діяльність слідчого щодо запобігання злочинам проти трудових прав громадян
Умови реалізації методів органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки
Принципи діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю
До питання ізоляції засуджених при виконанні покарання у виді арешту
Протидія злочинним промислам: ретроспективний огляд
Реформування національних поліцейських систем Німеччини та Польщі у 90-х роках XX ст.: стратегічні напрями і результати
Відносини земського самоврядування з державними органами у сфері фінансово-господарської діяльності в українських губерніях Російської Імперії (друга половина XIX - початок XX ст.): історико-правове дослідження
Деформація правової свідомості та ії класифікація