Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 5 (37) (2010)
Титульний аркуш
Зміст
Адміністративна відповідальність за порушення, пов'язані з ризиком професійної діяльності
Дозвільна діяльність у сфері забезпечення екологічної безпеки: правові форми та їх види
Нормативно-правове забезпечення управління в Державній кримінально-виконавчій службі України
Суб'єкти адміністративних процесуальних правовідносин при процесуальному представництві
Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів дозвільної системи та ліцензування
Класифікація меж адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ
Місце та значення норм адміністративного законодавства в регулюванні оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ
Актуальні питання реформування інформаційного законодавства
Щодо удосконалення інформаційного забезпечення судової діяльності
Генеза правових відносин в інформаційній сфері
Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення
Особливості механізму системи управління якістю в діяльності органів внутрішніх справ України
До питання про визначення адміністративно-юрисдикційних проваджень
Адміністративна процесуальна правосуб'єктність прокурора в адміністративному судочинстві
Адміністративні послуги у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку: поняття та сутність
Проблеми розмежування адміністративних та інших правовідносин, що виникають у діяльності фінансових компаній
Система суб'єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ
Поняття державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України
Принципи взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та правопорядку
Засоби масової інформації та їх роль у суспільстві й державі: питання адміністративно-правового забезпечення
Принцип рівності учасників адміністративного процесу
Адміністративно-правовий статус державної служби боротьби з економічною злочинністю
Проблеми класифікації тактичних прийомів та шляхи їх вирішення
Особливості правового статусу податкової міліції в системі правоохоронних органів
Тактичні завдання розслідування економічних злочинів
Особливості забезпечення цивільного позову у кримінальному процесі
Криміналістична класифікація і характеристика злочинів у сфері обігу цінних паперів
Закриття кримінльної справи: законне рішення у кримінальній справі чи негативний показник діяльності органів досудового слідства?
Специфіка пізнання в дослідчому кримінальному процесі: структура та зміст
Дія механізму обмежень у договірному праві щодо права переважної купівлі
Правове визначення об'єкта оподаткування
Ліцензування господарської діяльності як адміністративна процедура
Актуальные вопросы правового регулирования отношений снабжения потребителей тепловой энергии
Місце і роль жінки у країнах ісламського світу
Органи управління ціноутворенням в Україні
Чи можуть юридичні особи публічного права бути носіями власної "індивідуальності" та мати право на неї (на прикладі органів внутрішніх справ)?
Теплова енергія як об'єкт циільних прав
Порядок та форма укладення договору подружжя про надання утримання
Координація як функція місцевих державних адміністрацій
Службова кар'єра як важливий чинник проходження служби в органах внутрішніх справ
Передумови виникнення трудових правовідносин
Механізм кадрового забезпечення підприємств залізничного транспорту: тенденції та перспективи
Організація особистої діяльності керівника в органах державної податкової служби
Порівняльно-правовий аналіз системи валютного контролю в Україні та в країнах Центральної Європи
Зарубіжний досвід протидії рейдерству та можливості його використання в Україні
Взаємодія служби безпеки України з громадськими організаціями на шляху становленн громадянського суспільства
Щодо наукових підходів до правового визначення екологічної безпеки
Термінологія нормативно-правового акта
Концепція конституційної держави: історико-правовий вимір
Наставництво як фактор мотиваційного впливу на молодих фахівців органів внутрішніх справ
Профілактика екологічних правопорушень у діяльності органів внутрішніх справ України
Види кримінального процесу: історично-правові аспекти
Співвідношення понять "терор" і "тероризм" як теоретичні основи розкриття злочинів терористичної спрямованості
Торгівля людьми як вид організованої злочинності
До питання профілактики правопорушень у системі міліції громадської безпеки
Причини і наслідки недотримання вимог юридичної техніки формування кримінально-процесуальних норм
Дискусійні питання щодо визначення системи кримінально-процесуальних гарантій
Про деяки питання відповідальності за сутенерство та втягнення особи в зайняття проституцією
Військові злочини як форма кримінального конфлікту
Участь органів селянського самоврядування в управлінні державними фінансами Російської імперії на українських землях (кінець XVIII ст.-1861 р.)
Інститут омбудсмана (уповноваженого) в поліції: досвід Німеччини та Польщі
Гетьманат в українській державі: сутність та особливості
Органи загальної поліції в Україні у кінці XIX - на початку XX століть
Ретроспекція адміністративного права
Академік Михайло Грушевський про державно-правову систему Київської Русі
Види покарань у праві держав Стародавнього Сходу