Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 4 (36) (2010)
Титульний аркуш
Зміст
Права та обов'язки посадової особи митної служби України
Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення охорони та використання культурної спадщини
Методи адміністративно-правової охорони громадської безпеки в Україні
Персонал державної кримінально-виконавчої служби: поняття та структура
Принципи дозвільної діяльності правоохоронних органів України
Рівень економічної самостійності місцевого самоврядування в Україні
Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування
Поняття та основні напрямки інформаційного забезпечення діяльності міліції громадської безпеки
Особливості адміністративно-правового регулювання відносин у сфері упавління нотаріатом
Перегляд адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку контролю
Особливості адміністративно-правового регулювання відповідальності військовослужбовців при здійсненні ними своєї службової діяльності
Проблемні питання організації навчально-виховного процесу в закладах післядипломної освіти Міністерства внутрішніх справ України
Деякі питання реалізації принципу забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення адміністративного суду
Удосконалення управлінського процесу в органах державної податкової служби
Роль практичної професіональної діяльності в освітньому процесі студентів юридичних спеціальностей
Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної дільності органами прокуратури
Поняття «адміністративна процесуальна правосуб’єктність»: проблеми дефініції
Співвідношення тактики та організації проведення слідчих дій
Принципи побудови та застосування окремої криміналістичної методики
Бар’єри спілкування в тактиці допиту: деякі особливості виникнення та прийоми подолання
Правила огляду паспортів та основні прийоми виявлення їх підробки
Вплив незаконного обігу вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин на вчинення злочинів терористичної спрямованності
Структура злочинних проявів на об’єктах паливно-енергетичного комплексу України: досвід узагальнення матеріалів судової практики
Правова мета встановлення обмежень майнових прав фізичних осіб
Непорушність права приватної власності на нерухоме майно
Загальна характеристика конституційних основ земельного права України
Поняття правової категорії «корпоративне інвестування» та його відмінність від категорій «спільна діяльність» та «спільне інвестування»
Правовий статус розпорядника майна боржника у справі про банкрутство
Проблеми утворення та функціонування фермерського господарства
Юридичні факти, на підставі яких виникають спадкові відносини
Стабільність та змінюваність трудових правовідносин
Управління часом - важливий фактор успіху керівника
Сучасні тенденції на ринку праці в умовах становлення неоекономіки
Місце соціальних відпусток у трудових правовідносинах
Види суб’єктів міжнародного кримінального судочинства
Деякі аспекти правового регулювання військової служби в Україні
Історія створення і функціонування Федерального бюро розслідувань США
Розгляд законопроектів парламентами зарубіжних країн
Демократизація законодавчого процесу в Європейському Союзі
Система джерел права Європейського Союзу
Психологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері паливно-енергетичного комплексу України
Типологизація працівників із ментальними проблемами
Професійне самовизначення у стуктурі соціального самовизначення учнівської молоді
Віктимізація у структурі механізму протидії злочинності
Функції поліції (міліції): нормативно-доктринальна інтерпретація
Генезис кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні
Фактори, які негативно впливають на діяльність оперативних підрозділів ОВС України щодо профілактики та попередження злочинів
Оптимізація взаємодії територіальних органів внутрішніх справ України з населенням
Діяльність ДАІ у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
Презумпція невинуватості як галузевий принцип кримінального судочинства та її нормативний зміст
Роль суду в доказуванні під час судового розгляду кримінальних справ
Режим виконання покарання у виді обмеження волі
Законодавче регулювання добору присяжних засідателів у Російській імперії за судовою реформою 1864 р.
Податкові присутствія як суб’єкти фінансово-управлінської діяльності на українських землях у складі Російської імперії
Особливості методології історико-правового дослідження установ довгострокового кредиту
Розвиток інституту громадського піклування на українських землях Х -сочатку ХХ століть
Законність у правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ України: зміст, проблеми визначення, концепції
Розроблення концепції забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні
Сутність та методи комп'ютерної розвідки