Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 3 (35) (2010)
Титульний аркуш
Зміст
Деякі нариси з історії формування наукових поглядів на систему вітчизняного права
Особливості здійснення антикризового управління економікою на рівні місцевого самоврядування
Захист від впливу інформації, що є шкідливою для особи, як принцип інформаційного права
Характеристика чинників, що впливають на ефективність діяльності органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування в забезпеченні громадської безпеки
Система органів державного нагляду (контролю) за будівництвом житла в Україні
Проблеми класифікації контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні
Фінансові послуги як предмет дозвільної діяльності у сфері забезпечення економічної безпеки
Нотаріальна діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання
Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
Реалізація принципу диспозитивності в апеляційному адміністративному суді
Особливості методів діяльності органів внутрішніх справ України щодо забезпечення прав і свобод неповнолітніх
Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб за правопорушення в галузі будівництва
Сутність адміністративних правовідносин у сфері телекомунікацій
Причини та умови вчинення адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку
Забезпечення доказів в адміністративному судочинстві України
Напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні
Проблемні питання судово-медичного освідування у кримінальному процесі
Класифікація слідчих ситуацій при розслідуванні тілесних ушкоджень
Поняття профілактичної діяльності слідчого та її значення
Понятійні питання процедури ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як право осіб, що беруть участь у кримінальному провадженні у справі
Тактичні операції при розслідуванні хабарництва, вчиненого у сфері правоохоронної діяльності
Межі та обмеження цивільних прав
Колізії та прогалини бюджетного законодавства щодо контрольних повноважень органів Державної контрольно-ревізійної служби України
Поняття «конкубінат»: проблемні питання, підстави виникнення
Окремі аспекти процесуального правонаступництва
Особливості відновлення орендованого майна
Визначення відносин у сфері страхування, що входять у предмет фінансового права
Колізії чинного законодавства щодо понять «банківський контроль» та «банківський нагляд»
Відсторонення від роботи та зарахування у розпорядження як заходи призупинення трудових правовідносин службовців правоохоронних органів
Процедура звільнення зі служби в органах внутрішніх справ
Правове регулювання охорони праці у контексті ствердження ідеї соціальної держави
Теоретичні підходи до визначення поняття «істотні умови праці»
Прайвесі як право «бути залишеним у спокої»
Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю як пріоритетний напрямок зовнішньої політики України
Сучасна молодіжна злочинність у Німеччині та в Україні: порівняльно-кримінологічний огляд
Нормативно-правове забезпечення міжнародного співробітництва в боротьбі з організованою злочинністю
Глобалізація та транснаціональна економічна злочинність: питання сьогодення
Інтеграція як чинник еволюції регіональної правової системи: досвід ЄС
Номінаційна функція в системі функцій Верховної Ради України
Cтилевые особенности саморегуляции познавательной активности врачей-интернов на этапе стартового профессионального образования
Репродуктивне здоров’я молоді: особливості та шляхи покращення
Кримінологічна стратегія як компонент стратегії національної безпеки України
Деякі питання щодо становлення та розвитку інституту відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду
Правоохоронні органи: поняття, ознаки, функції, особливості діяльності
Принципи та форми інформаційного забезпечення боротьби з корупцією в органах державної податкової служби України
Поняття примусу в кримінально-виконавчому праві
Кримінологічна характеристика осіб злочинців, які вчиняють розбійні напади на банківські установи
Система завдань судової міліції в Україні
Проблема неусвідомлюваного впливу на поведінку людини
Управлінська діяльність у сфері реформування судової системи України
Поняття і природа міста в контексті українського та світового розвитку
Правове становище Львівської митниці в роки Другої світової війни та в повоєнний період
Поліція і боротьба з правопорушеннями у фінансовій сфері під час реформ 60–70-х років XIX ст. на українських землях у складі Російської імперії
Програмне забезпечення системи дистанційного тестування
Аналіз і тестування якості CAPTCHA