Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 2 (34) (2010)
Титульний аркуш
Зміст
Суб`єктивні публічні права приватних осіб
Адміністративно-господарське право як структурний елемент системи адміністративного права: зарубіжний досвід та національні особливості
Сутність та призначення принципів адміністративного судочинства України
Інституційне забезпечення протидії інформаційним війнам в Україні
Правове регулювання відносин у сфері надання дозвільних послуг
Цивільний демократичний контроль як основа реформування правоохоронних органів України
Удосконалення механізмів адміністративної відповідальності у сфері підприємницької діяльності як складова реформи адміністративного права в Україні
Адміністративно-правові засади взаємодії органів державної влади України у сфері протидії організованій злочинності
Правове забезпечення взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади
Зміст служби в органах прокуратури: деякі проблемні питання правового регулювання
Роль підрозділів ветеринарної міліції в забезпеченні продовольчої безпеки держави
Нормативно-правове забезпечення фінансування вищої освіти в Україні
Розслідування кримінальних справ, які надійшли від іноземних компетентних органів, у порядку передачі кримінального переслідування
Правова основа провадження в справах про злочини неповнолітніх: зміст та структура
Проблеми удосконалення правового регулювання стадії порушення кримінальної справи
Використання експертних висновків на наступному етапі розслідування злочинів
Шляхи усунення та подолання прогалин у законодавстві
Політичні партії як юридичні особи
Актуальні завдання державної контрольно-ревізійної служби: практика і проблеми
До питання про необхідність універсального поняття «сім'я»
Дослідження діяльності бюро кредитних історій в Україні
Поняття зброї як об'єкта цивільно-правових відносин
Права та обов'язки сторін за договором найму
Підстави виникнення зобов'язань унаслідок створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
До питання про поняття «розірвання цивільно-правового договору»
Трудовий договір як правова форма закріплення волі сторін трудових правовідносин
Ротація кадрів правоохоронних органів
Нові технології на ринку праці: правове регулювання
Актуальні проблеми правового регулювання праці у сфері залізничного транспорту
Працевлаштування молоді: проблеми правового регулювання
Особливості системи оплати праці працівників бюджетної сфери та напрямки її удосконалення
Практичні дії профспілок при укладанні колективних договорів і угод
Питання функціонування органів судової влади в аспекті забезпечення національної безпеки
Система законодавства про громадянство України
Сучасне міжнародне право: проблеми ефективності системи через призму джерел міжнародного права
Мультилінгвізм у праві міжнародних договорів
Міжнародно-правові стандарти у сфері захисту прав осіб із психічними розладами
Правове регулювання паспортно-візової системи України
Научные основы психологии законотворчества: история становления и проблемы развития
Особливості життєстійкості співробітників ОВС, які переживають біографічні кризи в період переходу до середньої дорослості
Особливості саморегуляції працівників патрульно-постової служби
Особливості емоційно-когнітивного ставлення жінок-злочинниць до значущих аспектів життя
Особливості системи відношень жінок - працівників ОВС
Психічні стани, що дезорганізують діяльність водія автотранспорту і викликають можливість скоєння ним ДТП
Рекомендації з питань профілактики травм психіки щодо збереження психосоматичного здоров'я та удосконалення психологічної підготовки бійців груп захоплення
Суїцид у співробітників органів внутрішніх справ та його причини
Влияние печатных СМИ на морально-психологический климат личного состава внутренних войск МВД России
Практика реализации моделей мотивации в современных организациях
Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-службової діяльності територіальних органів внутрішніх справ України
Сучасний стан та перспективи вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу зброї та вибухових речовин
Класифікація електророзрядних і електрошокових пристроїв та особливості схемно-технічних рішень
Нормативно-правова база здійснення оперативно-розшукових заходів шляхом використання кіберпростору
Напрями організації діяльності щодо забезпечення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ
Європейське поліцейське відомство в інституціональному механізмі Європейського Союзу: історичні передумови створення, порядок формування, компетенція
Аналіз наукових поглядів російських вчених на проблему розкриття злочинів терористичної спрямованості
Поняття судового управління: проблеми дефініції
Судова реформа УСРР 1922-1929 рр.: етапи, принципи, цінність досвіду
До питання прогнозування потреб регіону у кваліфікованих кадрах
Проблеми швидкості завантаження веб-ресурсів на стороні клієнта: класифікація і методи вирішення
Напрямки реалізації автоматизованих систем баз даних обслуговування клієнтів