Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 1 (33) (2010)
Титульний аркуш
Зміст
Щодо напрямків адміністративної діяльності Антимонопольного комітету України
Поняття та зміст законності діяльності публічної адміністрації
Роль відомчих нормативних актів у правовому регулюванні діяльності ОВС щодо забезпечення прав і свобод людини у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки
Роль громадян та органів виконавчої влади в системі забезпечення громадського порядку та громадської безпеки
Особливості правового регулювання адміністративно-правового статусу міліції в Україні
Види державних службовців в органах пожежного нагляду
Правове регулювання та проблеми ліцензування у сфері телекомунікацій
Поняття та система заходів профілактики правопорушень у сфері пасажирських та вантажних перевезень
Теоретичні засади здійснення державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності України
Дозвільні послуги суб'єктів публічної адміністрації як об'єкт адміністративно-правового регулювання
Процес доказування в адміністративних справах, що виникають з податкових відносин
Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 181 КК України
Організація та планування розслідування злочинного обороту порнографічної продукції
Напрямки зміцнення енергетичної безпеки України
Стан та нормативно-правове врегулювання фінансового забезпечення освіти
Щодо підстав набуття права приватної власності на житло
Інтерес і місце виконання договору в сучасному правозастосуванні й римському праві
Форма договору перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом
Участь малолітніх та неповнолітніх осіб у цивільному процесі
Проблеми розшуку транспортного засобу у виконавчому провадженні
Сутність державного фінансового контролю за діяльністью українських страхових організацій, що пов'язана з використанням морського транспорту
Конкурсний відбір до правоохоронних органів
Особливості виплати заробітної плати робітникам у натуральній формі в період дії права податкової застави
Окремі питання прийняття на службу до органів прокуратури України
Відсторонення від роботи як запобіжний захід у трудовому праві України
Аттестация в вузе: правовая регламентация
До питання про поняття та сутність зловживання правом
Проблеми становлення Державної міграційної служби України в аспекті європейської інтеграції
Компетенція та повноваження військової служби правопорядку (служби правопорядку) у збройних силах України
Формування правосвідомості в процесі професійного становлення особистості
Особливості особистісного та професійного зростання викладача ВНЗ у сучасному інноваційно-освітньому просторі
Психодіагностика конфліктної установки у студентів Національної академії прокуратури України та прокурорських працівників (порівняльний аналіз)
Гендерні особливості ціннісних орієнтацій правоохоронців
Особливості Я-концепції жінок – працівників органів внутрішніх справ
Психологічні детермінанти стану готовності фахівців спеціальних підрозділів МВС України до виконання функціональних обов'язків
Стратегія кадрової політики організації як запорука ії сталого розвитку
Навчання керівників як фактор ефективної діяльності органів внутрішніх справ України
Основні напрямки оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у попередженні вимагань і заходи щодо їх удосконалення
Форми і методи попередження насильства в сім'ї дільничними інспекторами міліції
Організаційно-правові засади службово-бойової діяльності ПМОП «Беркут»
Соціальний характер судового управління: окремі питання
Генеза та еволюція поліцейського права у контексті формування буржуазної парадигми діяльності поліції (друга пол. XVIII–поч. XX ст.)
Розуміння у здійсненні права: онтологічний вимір
Правове регулювання первинного фінансового моніторингу в Україні: правове регулювання
Правові умови діяльності Державного дворянського земельного банку в останнє десятиліття його існування
Шляхи використання новітніх технологій у завданнях транспортно-екологічного моніторингу автомобільного транспорту
Модель управління часом на основі матрицi Ковi
Аналіз функціональної стабільності інформаційних систем з інтелектуальним керуванням
Дослідження можливостей «нтелектуального будинку»
Архітектура системи моніторингу трафіку в GRID
Системи дiагностики i адмiнiстрування обчислювальних засобiв комп’ютерних мереж
До питання проблем проектування сучасних web-базованих інформаційних систем
Застосування методу декомпозиції предикатів для реалізації довільних відношень реляційними мережами
Синтаксичний аналіз із використанням анотованих граматик