Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 5 (32) (2009)
Титульний аркуш
Зміст
Межі застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ
Поняття та значення принципів державної служби
Завдання та система адміністративно-правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ щодо реалізації законодавства про вибори та референдуми
Адміністративні стягнення як засіб забезпечення безпеки дорожнього руху
Деякі аспекти сучасного стану забезпечення безпеки дорожнього руху
Загальна характеристика адміністативної відповідальності за порушення правил дозвільної діяльності у сфері безпеки дорожнього руху
Протокол про адміністративне правопорушення: вимоги до змісту та значення його правильного оформлення при розгляді справ про адміністративні проступки
Фактичні підстави для притягнення до адміністративної відповідальності у сфері охорони історичних та культурних цінностей
Фінансові компанії у системі суб'єктів адміністративного права
Нотаріус як сторона в адміністративному судочинстві України
Класифікація адміністративно-правових відносин, які виникають під час діяльності вищих навчальних закладів МВС України
Питання відповідальності за порушення в галузі будівництва
Щодо системи державних органів, які здійснюють ведення природоресурсних кадастрів (адміністративно-правовий аспект)
Структура завдань кримінального судочинства та ії вплив на діяльність дізнавача та слідчого під час розслідування кримінальних справ
Причини та умови, що сприяють учиненню економічних злочинів
Встановлення і превенція симуляції обвинуваченим як способів протидії здійсненню досудового слідства
Про криміналістичну класифікацію торгівлі людьми
Основи правового регулювання державного контролю у галузі зв'язку
Правове регулювання роботи базових станцій мобільного зв'язку
Мирова угода: історико-правовий аналіз
Правові основи здійснення процедури ліквідації підприємства
Проблеми визначення системи правоохоронних органів
Специфіка системи оплати праці на залізничному транспорті
Принципи правової політики України
Проблемні питання удосконалення законодавства про вибори Президента України в аспекті додержання міжнародних виборчих стандартів
Офіційне тлумачення як повноваження Конституційного Суду України
Дефініція конституційно-правового статусу депутатських фракцій як запорука стабільності, відносної сталості та внутрішньої погодженості парламентської діяльності
Правове становище та роль прокурора в міжнародному кримінальному судочинстві
Міжнародно-правові стандарти конституційного права особи на недоторканність житла
Теоретичні та практичні підходи до оптимізації психологічного впливу в процесі управління персоналом ОВС
Вплив психологічних аспектів інновацій на процеси реформування системи управління органів внутрішніх справ
Проблема психосоматичних захворювань (психосоматозів) у працівників міліції
Особистісне становлення викладача вищої школи в професійній діяльності
Особливості особистості неповнолітніх правопорушників
Взаємозв'язок копінг-поведінки з особливостями міжособистісних відносин сиріт
Вплив соціально-психологічних настанов на формування альтруїстичної поведінки студентської молоді
Деонтологічний кодекс як форма закріплення деонтологічних норм
Впровадження гендерної рівності в органах внутрішніх справ України як процес інституціональних перетворень
Маргінальність: загальнотеоретична характеристика
Кримінологічна характеристика транснаціональних злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів
Правові та організаційні проблеми виконання покарань (стягнень), не пов'язаних із позбавленням волі, кримінально-виконавчою службою в Україні
Сутність та особливості правоохоронної діяльності як об'єкта координаційного впливу
Стратегія здійснення заходів вищих навчальних закладів МВС України щодо реалізації концепції забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Громадський контроль за дотриманням прав і свобод засуджених до позбавлення волі, колишніх суддів та співробітників правоохоронних органів
Щодо чинників становлення та розвитку провадження про злочини та суспільно небезпечні діяння дітей як окремого виду провадження в кримінальному судочинстві України
Щодо видів інформації, яка використовується в органах прокуратури
Організаційно-штатна робота в міліції радянської України
Становлення системи спеціальних установ органів внутрішніх справ: історико-правові аспекти
Правові умови діяльності державного дворянського земельного банку під час революційних подій 1905-1907 рр.
Дослідження ризику працівників міліції
До використання засобів адаптивної гіпермедіа в дистанційному навчанні