Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 4 (31) (2009)
Титульний аркуш
Зміст
Застосування принципів диспозитивності та офіційності в адміністративному судочинстві
Сутність та напрямки адміністративної діяльності правоохоронних органів України
Адміністративно-правове забезпечення проходження служби працівниками оперативно-розшукових підрозділів органів внутрішніх справ
Інформаційне забезпечення юрисдикційної діяльності дільничного інспектора міліції
Перегляд адміністративних актів як спосіб забезпечення їх законності
Порушення правил дозвільної діяльності у сфері безпеки дорожнього руху
Загальна характеристика законодавства про державну службу в органах пожежного нагляду
Деякі адміністративно-правові аспекти управління товариствами з обмеженою відповідальністю в Україні
Деякі напрямки удосконалення організаційно-правового забезпечення доказування в адміністративному судочинстві України
Адміністративно-правовий механізм протидії безпритульності та бездоглядності дітей в Україні
Організація розслідування злочину слідчо-оперативною групою
Тактичні і практичні особливості проведення слідчого огляду у справах про масові заворушення під час проведення спортивних заходів
Криміналістична характеристика наруги над могилою
Аналіз стану та пріоритетів оптимізації правової регламентації розподілу доходів між бюджетами
Економічні та правові основи вирішення екологічної кризи
Особливі відмінності цивільного позову у кримінальному та цивільному судочинстві
Сутність контрольних правовідносин щодо здійснення розрахункових операцій
Правовий режим прибудинкової території багатоквартирного будинку після його приватизації
Майно непідприємницьких фізкультурно-спортивних організацій
До визначення поняття та підстав диференціації норм трудового права
До визначення поняття «спеціальні пенсії» працівників органів внутрішніх справ
Додаткові підстави розірвання трудового договору: особливості та функціональне призначення
Участь недержавного сектора у протидії корупції
Імунітет Президента України: проблеми законодавчого регулювання
Генеза законодавства України в міжнародних миротворчих операціях
Трансформація функцій держави та ії вплив на функціонування органів внутрішніх справ України
Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні: проблеми розмежування
Поняття «об'єкт культурної спадщини»
Правове та організаційне забезпечення виконання рішень судів як складової процесу реалізації судової влади в Україні
Сутність та характеристика державної регуляторної політики
Особливості соціально-психологічної адаптації та антиципаційної спроможності працівників ОВС з різним типом ставлення до суїцидів
Можливості залучення фахівця-психолога до виконання окремих завдань оперативно-розшукової діяльності
Соціально-психологічні особливості жінок, що вчинили корисливі злочини
Професійна діяльність як чинник психосоматичних порушень у працівників чергових частин міліції
Сучасні підходи до вивчення професійної діяльності викладачів вищих навчальних закладів
Теоретично-методологічні засади феномену відчуження праці правоохоронця
Потенціал інституту органів внутрішніх справ у протидії проявам ксенофобії
Окремі питання забезпечення громадської безпеки під час проведення спортивно-масових заходів
Озброєність як ознака деяких складів злочинів за кримінальним законодавством України
Механізм вчинення економічних злочинів
Всеукраїнська школа міліції- перший «міліцейський університет»
Організаційно-правові засади діяльності поліції з протидії фінансовим правопорушенням у Російській Імперії в останній чверті XVIII ст. (на матеріалах українських земель)
Організаційно-правові засади діяльності установ довгострокового кредиту Російської Імперії у дореволюційній історіографії
Органи дізнання та попереднього слідства в українських губерніях Російської Імперії в другій половині XIX ст.
Історичні фактори соціальної обумовленності кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей
Методологічні основи управління організаційними проектами з антикорупційною спрямованістю
Використання кіберпростору в оперативно-розшуковій діяльності
Особливості системи навчання інформатики курсантів у вищих навчальних закладах МВС України