Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 3 (2009)
Титульний аркуш
Зміст
Проблеми підвищення конкурентоспроможності продукції в Україні
Методи бюджетного контролю
Проблеми правового регулювання парламентського контролю за формуванням державного бюджету України
Окремі проблеми застосування законодасвих положень про докази в цивільному процесі
Форма договору про оплатне надання юридичних послуг
Видача свідоцтва про придбання майна з прилюдних трогів (аукціонів)
Підстави припинення трудових правовідносин із суддями
Підстави припинення трудових правовідносин із суддями
Орган управління юридичної особи (роботодавця) як суб'єкт колективного договору
Порядок розірвання трудового договору за п.2 ст. 41 КЗпП України
Сучасні правові проблеми формування антикорупційного бюро
Організаційно-правові форми міждержавного співробітництва поліцейських органів країн Європейського Союзу (загальнотеоретичний аспект)
Досвід країн Західної Європи у сфері кримінального судочинства стосовно дітей
Співробітництво України з НАТО у миротворчій діяльності
Стан та перспективи удосконалення нормативно-правового забезбечення євроінтеграційних процесів органами виконавчої влади
Щодо правового врегулювання кадрових питань у діяльності державної судової адміністрації Україні
Правові принципи інформаційного суверетітету
Особливості дослідження здібності до розпізнавання брехні
Особливості емоційної саморегуляції у працівників
Психологічні особливості реалізації системного підходу в управлінні соціально-педагогічною сферою
Завдання відомчої соціології в системі МВС України
Теорія рівноваги і самоорганізації систем О. О. Богданова та М. І. Бухаріна
Традиції в органах внутрішніх справ з огляду на їх багаторівневу функціональність
Интеллектуальная элита Украины в условиях современных цивилизационных изменений: базовые характеристики
Нормативно-правове регулювання процесу виховання у сучасному ВНЗ
Судовий прецедент та його значення в процесі заповнення прогалин у законодавстві
Громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів: організаційно-правові засади
Системно-структурний аналіз органів кримінальної юстиції
Контрольна діяльність місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності та правопорядку
Особливості адміністративної відповідальності в галузі охорони історичних та культурних цінностей України
Історично-правовий аспект розвитку візуального спостереження
Поліцейська держава як особлива форма організації публічної політичної влади в період абсолютизму
Реформа селянського поземельного банку 1895 року ( причини та передумови)
Форми державного правління від ранньофеодальних державних утворень до часів Київської Русі
Методика оцінювання екологічного ризику від забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом
Оцінка ефективності обслуговування користувача в інформаційній мережі
Використання методів імітаційного моделювання в діяльності органів внутрішніх справ
Проблеми та перспективи ефективного використання транспортних машин в Україні
Моделювання структури імпульсного напівпровідникового далекоміра