Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 2 (2009)
Титульний аркуш
Зміст
Принцип усності в цивільному судочинстві
Предмет, метод та поняття господарського (підприємницького) права
Відповідальність за договором оренди майна державних підприємств
Розвиток примирливих процедур у врегулюванні спорів, які виникають із шлюбно-сімейних правовідносин
Спеціалізований бюджетний контроль як засіб забезпечення законності в бюджетному процесі
Правове регулювання здійснення розрахунково-касового обслуговування
Розвиток примирливих процедур у врегулюванні спорів, які виникають із шлюбно-сімейних правовідносин
Третейський розгляд справ щодо надання неякісних медичних послуг
Обмеження свободи праці при прийнятті на службу жінок в органи внутрішніх справ
Сфера дії колективного договору: проблемні питання визначення суб'єктивної складової
Управління внутрішніми справами як напрямок забезпечення внутрішньої безпеки держави
Митні правовідносини як вид правових відносин
Поняття «громадська безпека" та "громадський порядок» у німецькій та українській науці і законодавстві
Зловживання пасивним правом у вибірковому процесі
Грошова застава як обмеження вибіркових прав
Адміністративна реформа в Україні: здобутки та перспективи
Регулювання імунітету суддів конституційного суду України та країн СНД: порівняльно-правовий аналіз
Центральні органи виконавчої влади у системі суб'єктів забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні
До питання повноважень державного комітету фінансового моніторингу у системі органів забезпечення державної безпеки
Особливості посмертної судово-психологічної експертизи
Особливості батьківства та материнського ставлення до дітей у сім'ях працівників органів внутрішніх справ
Взаємозв'язок психологічних детермінат емоційної стійкості співробітників ризиконебнзпечних професій
Психологические особенности отношения к работе мужчин и женщин
Молодіжна політика в Україні очами студентства
Соціальна безпека: щодо питання про концептуалізацію
Взаємозв'язок наркотизму та злочинності: дослідження серед ув'язнених в Україні
Соціальний діалог: громадянське суспільство та демократія співучасті
Молодіжна політика в Україні очами студентства
Технології соціальної роботи з дітьми вулиці
Професійна мотивація співробітників органів внутрішніх справ: особливості інституційного впливу
Експерт в адміністративному судочинстві
Кваліфікація катування, що спричинило смерть потерпілого
Криміналістична класифікація економічних злочинів, що вчиняються у сфері банківської діяльності
Проблеми безпеки функціонування Інтернету в Україні
Організація боротьби з хабарництвом: проблеми та шляхи їх вирішення
Координаційна діяльність місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності та правопорядку
Інформаційно-пошукова картка як засіб фіксації результатів попередніх балістичних досліджень
Теорії права власності
Урядовий контроль над акціонерними іпотечними банками після революції 1905-1907р.р.
Філософське осмислення світоглядних засад філософії права у контексті правового пізнання
Витоки і джерела енциклопедії права в німецькій літературі
Концепція кореспондуючих прав та обов'язків громадянина і працівника поліції у дореволюційній науці та законодавстві
Інститути опіки і кураторства в юридичній та звичаєвій практиці Галичини (1-а пол. ХХ ст.)
Діяльність військових капеланів у таборах інтернування українських військ у Польші (1918-1924 р.р.): історико-правовий аспект
Діяльність радянських органів внутрішніх справ щодо виселення родин учасників українського збройного підпілля ОУН і УПА у 1944-1950 р.р.
Використання телекомунікаційної мережі для дистанційної освіти державних службовців заочної форми навчання