Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 1 (2009)
Титульний аркуш
Зміст
Оцінювання персоналу органів внутрішніх справ: поняття, види та особливості
Особливості проходження державної служби в митних органах України
Умови, форми та методи забезпечення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ
Правові форми дозвільної діяльності у сфері екологічної безпеки
Місцева державна адміністрація як строна в адміністративних справах щодо оскарження нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади
Деякі аспекти реформування законодавства про адміністративну відповідальність
Адміністративно-правові аспекти провадження щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві
Щодо урахування особи правопорушника при призначенні адміністративного стягнення
До питання розмежування понять адміністративно-правового захисту та адміністративно-правової охорони прав підприємців
Типологія реєстраційних проваджень у справах реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень
Про функції права громадян на звернення
Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду
Проблема визначення обов’язків осіб, які беруть участь у справі
Анулювання актового запису про недійсний шлюб державними органами реєстрації актів цивільного стану
Види відмови від спадщини та її правові наслідки
Перспективи розвитку інституту аварійного комісара в Україні і його роль у спрощенні процедури оформлення страхового випадку
Проблемні питання юридичної відповідальності за нецільове використання земель
Правові засади охорони лісів на Слобожанщині
Надання правової допомоги як вид соціальних послуг
Право на працю та його захист заходами прокурорського реагування
Профспілкові організації як громадські захисниці соціально-економічних прав людини
Публічно-правові відносини: сутність та ознаки
Правовий моніторинг як шлях удосконалення законодавчої бази
Актуальні питання індивідуальної відповідальності у міжнародному кримінальному праві
Міжнародний досвід використання підрозділів поліції для отримання оперативно-розшукової інформації
Сучасний стан та перспективи законодавчого забезпечення реалізації культурної функції держави
Відображення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених у європейських пенітенціарних правилах
Соціальні зв’язки міліції: понятійно-категорійний апарат
Основні підходи до визначення сутності соціального капіталу
Вплив соціального капіталу на корупцію: теоретичний аспект проблеми
Проблеми професіоналізації військовослужбовців контрактної служби
Побоювання як складова соціальних уявлень про міліцію: обґрунтування теоретико-методологічних засад
Феномен професійної маргінальності студенства: особливості соціологічного вимірювання
Про затримання і допити осіб, які підозрюються у вчиненні вбивства на замовлення
Кримінально-правова характеристика суспільно-небезпечних наслідків психічного насильства
Щодо запобігання та протидії фінансуванню тероризму
Методологічні засади кримінологічної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів
Реєстраційна інформація: поняття та зміст
Поняття економічних злочинів та їх види
Поняття предмета доказування у кримінальних справах та його значення у криміналістичній методиці
Удосконалення бойового шикування при ліквідації масових заворушень
Перспективні напрямки взаємодії дільничих інспекторів міліції з населенням і громадськістю
Зміст наукової організації праці дільничного інспектора міліції
Можливість апеляційного оскарження рішень судді, які постановлені у порядку судового конролю
Процесуальні проблеми перегляду судових рішень
[Правові підвалини формування мережі акціонерних банків земельного кредиту у 60-ті – 70-ті роки ХІХ ст.: практика українських губерній
Основні етапи становлення і розвитку інституту громадянства
Адміністративно-правові аспекти регулювання діяльності підприємств дрібної промисловості в Україні у 1917–1928 рр.
Історичні аспекти створення обліково-реєстраційних підрозділів в органах внутрішніх справ
Дослідження стеганоаналітичного методу вибірки пар за умов мінімального та максимального вбудовування
Попередній аналіз даних у системах обробки інформації про скоєні злочини
Шляхи і канали витоку інформації з типового об'єкта інформатизації