Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 5 т. 5 (2006)
Титульний аркуш
Зміст
Політико-правові засади ліквідації періодичних видань мовами національних меншин в українській РСР наприкінці 1930-х років
До питання щодо запровадження інституту мирових судів в Україні
Історія становлення окремого провадження в цивільному судочинстві України
Особенности отражения гендерной идентичности на персональных веб-страницах
Соціальний капітал правоохоронних органів та їх працівників: теоретичні засади дослідження
Соціологічній аналіз святкових традицій Харківського національного університету внутрішніх справ
Анализ экономической безопасности предприятия
Природа та перспективи соціологічного та психологічного аспектів української правосвідомості
Проблема впливу правового виховання на правову культуру в перехідний період історичного становлення України
Світові моделі дитячого омбудсмана
Соціальні конфлікти і правові проблеми їх вирішення
Регуляторна політика держави у сфері господарської діяльності як об'єкт адміністративно-правового регулювання
Економічні функції сучасної держави: видова характеристика та деякі проблеми систематизації
Розвиток концепції "відкритого суспільства" К. Поппера у вітчизняній та зарубіжній політико-правовій думці
Міжнародні та національні механізми управління щодо забезпечення боротьби з організованою транснаціональною злочинністю
Ідея права як максима і регулятив
"Легалізація" соціологічних понять: методологічний аспект
Поняття, сутність взаємодії та її роль у розвитку соціальної системи
Окремі питання судового захисту права на працю
Оранізаційно-правові питання удосконалення системи контролюючих суб'єктів в бюджетному процесі
Місце премії у структурі заробітної плати
Проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідності на сучасному етапі розвитку українського суспільства
Прокурор як суб'єкт апеляційного оскарження в адміністративному судочинстві України
Теоретико-методологічне дослідження співвідношення понять "трудове законодавство" та "законодавство про працю" у контексті сучасних структурних змін трудового права України
Обмеження майнових прав фізичних осіб з приводу житла: вихідні положення
Соціально-адміністративні послуги в системі соціального забезпечення населення
Колективний договір як механізм регулювання колективно-договірних відносин
До питання доцільності застосування праці жінок в підрозділах органів внутрішніх справ України
Механізм вдосконалення адміністративно-правового регулювання соціальної політики в регіоні
Поняття та структурні елементи правового статусу інвалідів в Україні
Процесуальні акти-документи в процесі виконання судових рішень
Ознаки та властивості правового статусу геологічної інформації
Податки та інші обов'язкові платежі, як предмет фіскальної діяльності податкових органів
До питання визначення поняття "небезпечний об'єкт"
Соотношение собственности территориальной громады города с другими формами собственности в городском хозяйственном комплексе
Особливості правового регулювання службово-трудових відносин жінок-працівників органів внутрішніх справ
Гендерні відмінності професійної спрямованості майбутніх слідчих
Тренінг формування професійної мотивації у курсантів навчальних закладів МВС
Виокремлення ролі психологічних методів впливу у діяльності силових структур
Теоретико-методологічні аспекти професійної придатності людини до діяльності
Поняття дисциплінарного проступку як фактору, що дестабілізує дисципліну та законність в ОВС
Методика проведення судово-товарознавчих експертиз майна, що постраждало в результаті надзвичайних ситуацій
Повноваження суду касаційної інстанції у цивільному судочинстві
Регулятивна нормативно-правова політика МВС України щодо реформування власної системи
Процедури розгляду звернень громадян в органах прокуратури
Кримінально-правові і кримінологічні підстави застосування адміністративного (превентивного) нагляду
Щодо питання соціальної та соціально-психологічної групи криміналізації за злочин, передбачений ст. 390 КК України
Аудиторська перевірка каси
Явище рейдерства як кримінологічна проблема
Встречная документальная проверка как метод финансового контроля
Особливості взаємодії оперативних підрозділів правоохоронних органів України щодо протидії організованим злочинним угрупуванням у сфері нелегальної міграції
Технічні засоби протидії тероризму
Определение времени ношения бронежелетов