Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 4 т. 5 (2006)
Титульний аркуш
Зміст
История законодательства и понятие преступлений против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединений граждан в действующем УК Украины
Законодавче забезпечення ветеринарно-санітарного нагляду в Україні в період НЕПУ
Правове регулювання в Україні в 1920-ті роки страхування тварин від падежу, рослинних культур від градобиття і іншого стихійного лиха
Історія виникнення і розвитку поліцейського (адміністративного) нагляду
Органи зовнішньої політики радянської України після утворення союзу РСР
Правова характеристика податкової політики України в 50-90 роках XX століття
Головне призначення мирового суду, створеного за судовою реформою 1864 року
Вплив глобалізації на економічну безпеку України
Вплив соціальної напруженості на фінансову безпеку регіону
Зовнішньоекономічні чинники інтеграційного розвитку Грузії в контексті економічної безпеки країни
Формування суддівського корпусу в Україні та Азербайджані як одна з організаційно-правових гарантій незалежності суддів
Філософсько-правові аспекти творчості Нікколо Макіавеллі
Українська правова культура: поняття, стан дослідження
Завдання та функції Секретаріату Президента України
Транснаціональні компанії в сфері міжнародних екологічних правовідносин
Поліція в механізмі держав континентальної правової сім'ї
Республіканська форма правління в політико-правовій теорії й практиці Стародавнього Риму
Щодо визначення права на свободу та особисту недоторканність
Особливості державного обов'язкового особистого страхування працівників ОВС як одного із видів їх матеріального забезпечення
Трудові правовідносини як результат волевиявлення людини при реалізації нею права на працю
Вплив податкового законодавства на інвестиційний клімат сфери туристичних послуг
Правове регулювання оподаткування інвестиційного прибутку фізичних осіб в Україні
Забезпечення здорових та безпечних умов праці як одна з юридичних гарантій суб'єктів трудових правовідносин
Звільнення працівників ОВС зі служби за скороченням штатів: теоретико-правовий аналіз чинного законодавства та напрями його вдосконалення
Деякі дискусійні проблеми щодо джерел та знарядь вчинення злочинів проти навколишнього природного середовища за Кримінальними кодексами 1960 і 2001 років
Передумови виникнення обмежень майнових прав фізичних осіб
Пільги та компенсації у системі соціально-правового захисту персоналу ОВС
Особливості визначення моральної шкоди у разі порушення права на недоторканість честі, гідності та ділової репутації працівників ОВС України
Структурні елементи правовідносин з медичного обслуговування
Вимоги, на які позовна давність не поширюється
Основні напрямки поліпшення іміджу працівника міліції (на основі суб'єктивних уявлень цивільного населення
Ефективність тренінгової підготовки працівників патрульно-постової служби міліції до професійної взаємодії
Психологічні особливості вивчення особистості злочинця
Гендерні особливості переживань засуджених за вбивство щодо скоєного ними злочину та корекційна програма роботи з емоційною сферою особистості злочинців насильницького типу
Психологические детерминанты суицидального поведения сотрудников ОВД
Аналіз сучасного стану розвитку державної служби в Україні
Криминологическая деятельность адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве
Порушення справи про адміністративне правопорушення як етап адміністративного розслідування
Проблеми реалізації принципу всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин у кримінальному процесі України
Визначальні елементи стратегії та прогнозування у реформуванні системи МВС України
Підрозділи боротьби зі злочинами проти культурної спадщини у структурі МВС України - актуальна необхідність
Компетенція органів внутрішніх справ у сфері охорони громадського порядку на регіональному рівні
Криміналістична характеристика незаконного видобування корисних копалин
Шляхи підвищення ефективності розкриття злочинів за допомогою службово-розшукових собак
Запобігання злочинів, пов'язаних із підробленням проїздних квитків
Поняття, ознаки та види посадових осіб митної служби України
Ознаки психологічного насильства як кримінально-правової категорії
Класифікація адміністративних правопорушень, які вчиняються неповнолітніми
Порівняльний аналіз кримінально-правової відповідальності за злочини в сфері промисловості в Україні та США