Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 3 т. 5 (2006)
Титульний аркуш
Зміст
Політико-правові аспекти організації українських національних районів в РСФРР у 20-х-на початку 30-х років XX століття
Регламентація системи місць позбавлення волі в Кримінальному уложенні та інших нормативних актах російської імперії кінця XIX - початку XX ст.
Сутнісні ознаки республіканської форми правління на прикладі давньогрецьких держав
Правовий аналіз податкової політики України в період Великої Вітчизняної війни
Щодо питання про взаємозв'язок екологічної та економічної складових національної безпеки України
Суспільно-економічні детермінанти розвитку організованої економічної злочинності
Корупція як суспільно небезпечний інститут тіньової економіки
Окремі види правопорушень у фінансово-кредитній галузі країни
Дострокове припинення повноважень депутата як засіб забезпечення фракційної (партійної) дисципліни в практиці зарубіжних країн
Роль органів суддівського самоврядування у забезпеченні незалежності суддів
Тенденції становлення правосвідомості княжої доби як республіканської
Організація діяльності Інтерполу в Україні щодо розшуку культурних цінностей
Правове забезпечення мінімізації конфліктів інтересів у правовідносинах за участі компанії з управління активами інститутів спільного інвестування
Форми правочинів в праві України
Исполнительное право России: современное состояние и кодификационные перспективы
Правове регулювання оформлення трудових відносин з лікарями
Надання соціальних послуг в Україні: реалії та перспективи
Організаційно-правові підстави звільнення: їх зміст, умови застосування та місце в загальній класифікації підстав припинення трудового договору
Вдосконалення застосування у законодавстві України категорії "обмеження" щодо майнових прав осіб
Ефективність правового регулювання податкової застави при здійсненні ліквідації основних засобів платникам податків
Договор ренти у цивільному праві України
Дослідження концептуальних засад визначення поняття й сутності основних принципів галузі трудового права
Екологічна правова відповідальність при геологічному вивченні надр
Класифікація видів дозвільної діяльності щодо підприємництва
Правові та психологічні проблеми, пов'язані з використанням вогнепальної зброї працівниками міліції
Историко-психологические аспекты суицидального поведения личного состава подразделений повышенного риска
Проблеми контррозвідувального захисту економічної інформації як об'єкту промислової власності
Обставини формування девіантної поведінки особистості злочинця молодіжного віку
Ошибка в умышленных и неосторожных преступлениях: интеллектуальный и волевой признаки
Виды наказаний, применяемых при замене неотбытой части наказания более мягким
Суб'єкти відповідальності за вчинення адміністративних проступків
Криминальное предпринимательство: криминологический аспект
Проблемные аспекты установления вреда по делам о компьютерних преступлениях
Нормативно-правові засади трансформації Положення про МВС України: зв'язок з практикою реформування системи
Кримінально-процесуальні докази: гносеологічна природа та понятійна структура
Деякі моральні принципи поведінки членів громадських формувань з охорони громадського порядку
Щодо з'ясування змісту громадської безпеки та засоби її забезпечення в адміністративній діяльності української міліції
Поняття, значення та види управлінських процедур в діяльності органів прокуратури
Питання латентності згвалтування
Социальные детерминанты правонарушений в органах внутренних дел Украины
Особливості комунікації між експертом та іншими учасниками процесу
Законні інтереси засуджених
Особливості реалізації прокурором функції представництва інтересів громадянина або держави в суді
Особа злочинця як один зі структурних елементів криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з діяльністю підпільних лабораторій з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин
Строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами
Деякі проблеми судово-експертної діяльності та шляхи їх подолання
Значення фактичних данних про обставини, що характеризують особу обвинуваченого, як елементу предмету доказування, в кримінальній справі
Суперечності та прогалини у нормативному регулюванні діяльності ОВС щодо нагляду за технічним станом транспортних засобів в Україні
Участь глухонімих у цивільному процесі