Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 6 т. 4 (2005)
Титульний аркуш
Зміст
Передмова редактора
Історичний аналіз формування законодавства про надзвичайний стан на українських землях у ХV–ХХ століттях
Періоди становлення інституту конституційних засад в екологічному праві
Особенности специализации городских судов Левобережной Украины (1763–1782 гг.)
До питання про причини трудових спорів
До питання спадкового права за Статутом Великого князівства Литовського 1529 року
Правове становище дитини у давньоруській сім’ї
Генезис криміналістичної реєстрації: етапи розвитку
Социологическая интерпретация рынка труда в категориях теории поля Пьера Бурдье
Гендерные особенности электронной коммуникации в Интернете
Партнерство дільничинх інспекторів з населенням: критерії та шляхи формування
Комплексна програма реабілітації дітей – жертв сексуальної експлуатації: поетапний аналіз
Місце ОВС України у реалізації державної інформаційної політики в сучасних умовах
Засоби масової інформації і кримінальна агресія особистості. Характер взаємного впливу та запобігання в структурі внутрішньої безпеки української держави
Специфіка української правосвідомості другої половини XVIII–XIX століть
Законний інтерес як елемент правового статусу посадової особи
Детермінуючі фактори впливу на стан злочинності проти основ національної безпеки України
Гарантії доступності як принципу організації й діяльності судової влади
Теоретичні й практичні аспекти розгляду та прийняття законів Верховною Радою України
Система правового виховання (теоретична модель)
Щодо визначення поняття працевлаштування
Бервено С. М. Договір факторингу (цивільно-правова характеристика)
Голопич Т. П. Еколого-правова термінологія в українській мові
Проблеми діяльності компанії з управління активами інститутів спільного інвестування
Дозвільно-ліцензійні процедури як складова механізму адміністративно-правової охорони тваринного світу
Закріплення принципу індивідуалізації платників податків при виконанні податкового обов’язку в законодавстві України
Державні цінні папери: актуальні питання теорії і практики
К вопросу о фискальном характере общегосударственных сборов
Довузівська підготовка – етап професійного становлення сучасного працівника ОВС
Особливості діагностики інтрапсихічних конфліктів працівників міліції та військовослужбовців строкової служби
Про досвід надання психологічної допомоги військовим у бойовій обстановці в арміях США, Великобританії, Ізраїлю та Росії
Служба психологічного забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ України: історія, сучаний стан та перспективи розвитку
Додаткове «стимулювання» поліцейських: різні погляди на одну проблему
Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2005 році
Причинні зв'язки як проблемний аспект теорії правомірної бездіяльності
Сутність і значення контролю за фінансово-господарською діяльністю
Юридическая ошибка и особенности квалификации при ее наличии
Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів карного розшуку щодо попередження та розкриття шахрайства
Рекомендації щодо законодавчого закріплення статусу «додаткового захисту» осіб в Україні
Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України): огляд нововведень
Досвід України в реформуванні системи Міністерства внутрішніх справ: вимір 2002–2005 років
Про тактичні операції у структурі розслідування економічних злочинів
Проблеми визначення теоретичного поняття «система органів внутрішніх справ»
Відмежування ознаки складу злочину «особливо жорстока поведінка» від «жорстокої поведінки» у контексті суспільної небезпеки
Деякі шляхи удосконалювання використання спеціальних знань
Новітнє обґрунтування поняття «злочини, що стосуються навколишнього природного середовища» у контексті суспільної небезпеки
Актуальні питання щодо удосконалення діяльності патрульно-постової служби міліції громадської безпеки
Поняття способу підробки документів, що використовуються при вчиненні злочинів у сфері підприємництва
Шляхи вирішення проблем правового регулювання діяльності оперативних підрозділів ОВС України при застосуванні особистого пошуку
Класифікація правовідносин за участю органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях
Кримінально-правова протидія незаконній міграції в Україні
Правові засади здійснення оперативних перевірок як різновиду податкових перевірок
Предмет складу злочину забруднення атмосферного повітря як найважливіша складова безпеки діяльності всього живого
Прокурорский надзор за исполнением законов, регламентирующих деятельность субъектов профилактики преступлений
Система суб’єктів адміністративно-наглядової діяльності міліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху