Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 2 т. 5 (2006)
Титульний аркуш
Зміст
Преобразования в системе подготовки офицерских кадров в Российской империи по военным реформам второй половины ХІХ века
Форми та види заповітів в радянський період
Передумови та зміст тюремної реформи в Росії в другій половіні ХІХ ст. та перетворення в системі пенітенціарних закладів
Стуктура та складові професійної мобільності в ОВС України
Формування вибіркової сукупності при проведенні опитувань громадської думки (на прикладі міста Львова)
Організація управління локальною соціоекосистемою: соціологічний аналіз
Соціальна мобільність як складова соціально-стратифікаційних змін на регіональному рівні
Багатовимірний простір нерівності як базова категорія стратифікаційного аналізу суспільства
Соціально-економічні гарантії діяльності депутатів парламенту: досвід зарубіжних країн
Сучасна академічна думка про правосвідомість
Державно-правові погляди І. І. Петрункевича
Проблеми міждержавної взаємодії України при протидії нелегальній міграції
Уніфікація трудового законодавства в умовах глобалізації постіндустріального суспільства
Гендерна характеристика сучасного трудового законодавства України
Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю та гарантії захисту трудових прав працівників
Система роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС
Норми міжнародного цивільного процесу в праві України
Некоторые проблемы системы трудового права и трудового законодательства Украины в современных рыночных условиях
Обмеження цивільних прав: обґрунтування напрямків наукового пошуку
Деякі гарантії реалізації права на працю під час існування відносин із добору кадрів
Сутність та визначення поняття видавничої справи в Україні
Проблеми легалізації органів самоорганізації населення
Особенности метода правового регулирования трудовых процессуальных правоотношений
Оптимізація системи видів забезпечення виконання зобов'язань
Особливості правового регулювання працевлаштування інвалідів в Україні
Право на працю в міжнародних документах та його закріплення в законодавстві України
Социально-психологические особенности установок и карьерных ориентаций женщин-руководителей
Активне соціально-психологічне навчання як метод групової психокорекції внутрішніх конфліктів працівників органів внутрішніх справ
Наставництво серед працівників ОВС як один із методів підвищення рівня підготовки правоохоронця
Особенности внутренних взаимосвязей в процессе социальной перцепции
Гендерні особливості суб'єктивного сприйняття засудженими скоєного ними насильницького злочину
Стан професійної адаптації інспекторів державної прикордонної служби України
Социально-психологические особенности личности менеджеров и рядовых сотрудников, работающих в системе "Человек-человек": сравнительный анализ
Жертва как объективный и необходимый фактор в построении и сохранении устойчивых совместных отношений
До концепціїї "проактивного" поліцейського обслуговування
Нормативне регулювання порядку проведення робіт у сфері захисту інформації
Проблеми організації навчального процесу у вищому навчальному закладі системи МВС
Контроль діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ
Особливості визначення допустимості доказів, отриманих в результаті оперативно-розшукової діяльності
Щодо полеміки про системність правоохоронних органів і системність управління та реформування МВС України
Кримінологічна характеристика згвалтування в Україні
Мета, завдання та принципи управління взаємодією органів прокуратури з громадськістю
Соціально-правова сутність попереджувальної діяльності органів прокуратури
Актуальні питання захисту свідків та потерпілих за чинним законодавством України
Напрямки профілактичної діяльності дільничих інспекторів
Особливості застосування заходів заохочення до жінок, засуджених до позбавлення волі
Об'єкт та предмет незаконного збуту та розповсюдження комерційної та банківської таємницї
Посада як організаційно-правова форма службової діяльності
Забезпечення реалізації політичних прав людини і громадянина в державно-службових відносинах в органах внутрішніх справ: теорія та практика
Щодо визначення кола осіб, до яких неможе бути застосоване кримінальне покарання у виді арешту
Исследование вероятности возникновения ошибки при кодировании информации циклическим кодом
Рекомендації щодо застосування георадара як пошукового антитерористичного приладу
Аналіз процедур несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів відкритих систем згідно еталонної моделі ISO/OSI