Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 1 т. 5 (2006)
Титульний аркуш
Зміст
Нормативно-правове закріплення порядку прийому на службу до міліції України в 20-х роках XX ст.
Правовое регулирование высшего юридического образования в Нежинском и Ришельевском лицеях в XIX ст.
Основні риси міжнародного права та міжнародно-правові відносини держав Північнопонтійського регіону античного часу
Законодавче регулювання ветеринарної справи в Україні: історико-правовий аспект
Щодо спадкового права за Статутом Великого князівства Литовського 1588 року
Конституційні проекти П. І. Пестеля та М. М. Муравйова: деякі джерелознавчі замітки
Особливості правового регулювання спадкових відносин в українських землях у складі Речі Посполітої
Соціальне законодавство Російської імперії в період першої світової війни
Специфіка організації мирових судів, створених за судовою реформою 1864 р., у різних регіонах Російської імперії
Успішний професіоналізм в органах внутрішніх справ: "експертиза експертизи"
Соціально-інституційний аспект захисту дрібного і середнього бізнесу від корупції
Применение системного подхода к оценке уровня экономической безопасности Украины
Економічний терор: сутність та ознаки
Енергетична складова економічної безпеки України
Вдосконалення оцінки рівня тінізації на основі методу сталих взаємозв'язків
Тенденції протиправної експансії тіньової економіки та шляхи її подолання
Організаційно-правові аспекти взаємозв'язку методів і функцій державного управління
Контроль в системі державного управління
Правові ідеї ліберального та радикального демократизму як першоджерела української правосвідомості та сучасної адміністративно-територіальної реформи
Система принципів кримінального процесу України та проблеми їх класифікації
Перспективні напрямки професійної підготовки державних службовців в Україні
Загальні аспекти законодавчого регулювання цивільно-правового становища іноземців в Україні
От парламента - к ареопагу
Чи є судова практика джерелом права?
Правова інституціалізація політичних партій: передумови та зміст
Державна реєстрація фізичних осіб-підприємців: мета та завдання
Забезпечення гендерного паритету при відповідальності та трудових спорах
Інституційний статус та особливості конституційно-правових норм в системі галузі екологічного права
Правове становище сторін у господарському процесі
Право на забастовку как составной элемент современного трудового права
Поновлення строків позовної давності у цивільному праві України
Динамика системы отношений личности курсантов в процессе социально-психологического тренинга
Формування особистості підлітків в межах взаємодії "командир-підлеглий" у профільному навчальному закладі системи МВС України
Сучасні групові методи надання психологічної допомоги в кризових ситуаціях
Деякі підходи щодо класифікації основних видів професійного ризику персоналу МНС України
Социальная и психологическая природа массовой виктимизации
Статус парламентських слідчих комісій: порівняльний аналіз
Організація використання підрозділами карного розшуку можливостей засобів масової інформації у розшуку безвісно відсутніх осіб
Робота зі зверненнями громадян як напрям діяльності державної контрольно-ревізійної сліжби в Україні
Щодо необхідності розробки технологій реалізації державних програм протидії злочинності неповнолітніх в Україні
Дрібна крадіжка: проблеми кваліфікації та адміністративної відповідальності
Сутність та елементи профорієнтаційної роботи в органах прокуратури України
Наукова організація праці слідчих: сутність, завдання, напрямки та шляхи вдосконалення
Законність в управлінських рішеннях органів внутрішніх справ у відносинах з населенням
Верховна Рада України IV скликання як суб'єкт реформування МВС України та інших правоохоронних органів держави
Особливості механізму вчинення економічних злочинів у сфері кредитування та їх розслідування
Предупреждение преступлений среди персонала ОВД Украины: организационно-управленческий аспект
Сутність та призначення державного контролю за правозастосовчою діяльністю податкових органів
Формування конкурентоспроможного середовища як фактор відбору персоналу для МВС України
Деякі аспекти адміністративно-правового механізму державного управління у системі військової освіти України
Проблеми етики прокурорської діяльності (в контексті розробки Кодексу професійної етики та поведінки прокурора)
Професіоналізм працівників як чинник забезпечення безпечної життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ
Деякі проблеми застосування та виконання покарань у виді громадських робіт (перспективні питання теорії і практики)
Проблеми, з якими стикаються органи внутрішніх справ при розслідуванні злочинів, пов'язаних із зараженням ВІЛ-інфекцією та СНІДом
Про деякі положення, які необхідно знати при підготовці до виступів в судових дебатах