Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 4 т. 4 (2005)
Титульний аркуш
Зміст
Передмова редактора
Історико-правовий аналіз створення та розвитку слідчих підрозділів органів внутрішніх справ
Внесок Гуго Гроция у формування права війни
Тюремні інспекції в системі управління тюрмами Російської імперії в II пол. XIX – поч. XX ст. (на матеріалах українських губерній)
Штраф у кримінальному праві України
Оподаткування нерезидентів в міжнародних порівняннях
Значення правовідносин у механізмі державного управління
Ідеологічний рівень правового нігілізму
Демократичний цивільний контроль над правоохоронними органами України як засіб забезпечення безпеки країн Співдружності Незалежних Держав
Ефективність реалізації правових норм: правові та соціологічні аспекти
Окремі питання адаптації законодавства України до міжнародних стандартів у сфері фінансового контролю
Законотворчість як вид правотворчої діяльності
Місце закону у правовій системі Англії
До питання про вдосконалення юридичних гарантій реалізації права на працю вагітними жінками та жінками, які мають дітей віком до трьох років
Сучасні проблеми національної політики в сфері зайнятості
Тринадцять тез щодо перспектив позитивного регулювання договорів як елементу договірної безпеки
Конституція Автономної Республіки Крим як одна з офіційних форм зовнішнього прояву та закріплення норм інституту конституційних засад екологічного права
Жорнокуй Ю. М. Правова природа договорів в інвестиційній діяльності
Поняття, зміст та структура адміністративно-правових режимів у сфері підприємницької діяльності
Соціальний захист як гарантія реалізації трудових прав
Сімейна політика та соціальний захист осіб із сімейними обов'язками як складова частина соціальної політики України
Формирование сенсорно-когнитивной системы человека в процессе овладения профессионально необходимыми навыками
Деякі аспекти аналізу структури правосвідомості злочинців
Соціальні уявлення як об'єкт психологічного дослідження в теоретичних схемах західної соціальної психології
Саморегуляція психічних станів у працівників ОВС з різною професійною успішністю
Применение социально-психологического тренинга в профилактике противоправного поведения молодежи
До постановки проблеми подолання конфліктогенної комунікації у правоохоронній практиці
Комітети Верховної Ради України: система, структура та роль у здійсненні основних функцій парламенту
Рецензія на монографію Н. Б. Болотіної «Право соціального захисту: становлення і розвиток»
Рецензія на монографію B. C. Венедіктова, І. В. Зозулі «Проблеми реформування системи МВС України»
Рецензія на монографію А. Є. Шевченка «Організаційно-правові аспекти становлення та адміністративної діяльності спеціальних підрозділів НКВС України на транспорті у кінці 20-х – середині 40-х pp. XX ст.»
Процесуальні проблеми призначення експертиз з дослідження контрафактної аудіо- та відеопродукції
Щодо класифікації підстав профілактичного обліку осіб, що здійснюється адміністративною службою міліції
Поняття та елементи правового статусу установ виконання покарань
Особливості змісту правового статусу свідка в судових стадіях кримінального процесу України
Концепція організації внутрішнього фінансового контролю в системі МВС України
Роль громадських організацій щодо адміністративно-правового захисту прав громадян
Бюджетний контроль як різновид державного фінансового контролю
Процесуальний порядок закриття кримінальної справи внаслідок акта амністії
Специально-криминологическая деятельность прокурора в уголовном суде
До питання про відповідальність за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу
Придатність системи МВС України до результативного та ефективного функціонування як мети її реформування: до постановки проблеми
Вплив кваліфікуючих ознак на межі кримінально-правової санкції
Індивідуальна віктимологічна профілактика навмисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень
Співвідношення громадського порядку з іншими сферами суспільних відносин
Меры предупреждения преступлений среди персонала ОВД Украины: социально-психологический аспект
Спеціальна конфіскація
Проституція: соціальний аспект та кримінальний аналіз
Поняття спеціального завдання з попередження або розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставини, що виключає злочинність діяння
Вдосконалення кримінального законодавства у напрямку протидії торгівлі людьми та пов'язаним з нею явищам
Проблеми визначення поняття та класифікації злочинів у сфері економіки
Деякі аспекти застосування спеціальних знань при підготовці до обшуку
Застосування особистого пошуку для вирішення окремих завдань кримінально-процесуального характеру
Криміналістична класифікація слідчих дій
Проблеми доповнення та зміни апеляції на вирок суду
«Білі плями» питання теорії та практики пред'явлення для впізнання
Зміст, форми та види адміністративно-наглядової діяльності міліції
Проблемні аспекти захисту інформації в Україні
Застосування сучасних інформаційних технологій при проведенні зброєзнавчих досліджень
Загальний підхід до побудови систем віддаленого адміністрування, автоматичного оновлення і супроводу програмних продуктів