Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 2 т. 4 (2005)
Титульний аркуш
Зміст
Передмова редактора
Інноваційний аспект економічної безпеки
Інформаційно-аналітична система моніторінгу у сфері економічної безпеки
Роль Конституційного Суду України у вдосконаленні законотворення
Теоретичні підходи до класифікації функцій політичних партій
Система юридичних гарантій захисту прав жінок
Правове забезпечення діяльності повітової поліції на території сучасної Сумщини в першій третині 19 ст.
Поняття крадіжки у кримінальному праві України другої половини XVII–XVIII cт.
Експертна технологія та предмет, об'єкт, задачі судової експертизи
Права людини як об'єкт адміністративно-правової охорони
Провина у кримінальному праві України: проблеми визначення
Окремі аспекти організаційно-правової діяльності органів внутрішніх справ України на транспорті в перші роки Великої Вітчизняної війни
Проблеми використання можливостей Інтерполу в організації процесуальної та інформаційної взаємодії правоохоронних органів держав-членів МОКП в сфері боротьби з терроризмом
Юридичне значення суміщення професій (посад)
Теоретичні підходи до визначення поняття та змісту соціального партнерства в сфері праці
Місце особистого страхування працівників ОВС України в системі страхування
Діяльність державних органів по забезпеченню безпеки і якості товарів, робіт, послуг (питання припинення реалізації контрафактної продукції)
Судочинство в німецьких військово-польових судах на території України в 1918 році
Деякі питання щодо реалізації права на судовий захист працівників органів внутрішніх справ
Цивільна процесуальна відповідальність (на прикладі майнової відповідальності)
Характеристика договорів, які регулюють здійснення окремих напрямків діяльності Державної служби охорони при МВС України
Договорные отношения и порядок их формирования в сфере теплоснабжения
Відомча освіта як елемент системи кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України
Правові засади моделювання поняття «релігійна організація»
Загальна характеристика норм, що виділяють охоронну функцію трудового права
Соціально-когнітивна діагностика системи переконань як предиктора професійних досягнень
Шахрайство як складова криміногенної ситуації в Україні: досвід психологічного дослідження
Личностные особенности специалистов, работающих в социальной сфере
Технологія побудови тренінгової програми «Професійна комунікація слідчого (на прикладі очної ставки)» та результати її застосування в учбовому процесі
Влияние правовой регламентации на психику курсантов Университета внутренних дел
Мінливість суб'єктивної думки злочинниць щодо скоєного злочину під час ув'язнення
Ініціативи Ради Європи у галузі протидії торгівлі людьми
Дисертації, захищені у спецрадах НУВС у 2004 році (продовження)
Організаційно-правові аспекти модернізації Державної податкової служби України
Сравнительный анализ ответственности за преступления против свободы человека по уголовному законодательству зарубежных стран и Украины
Правове регулювання обігу вогнестрільної зброї в Україні: сучасний стан та шляхи удосконалення
Питання нормування діяльності слідчих органів внутрішніх справ України
Думки населення про діяльність системи МВС України за сайтом форуму ДЗГ МВС України
Кримінально-правове заохочення у боротьбі зі злочинністю в сфері господарської діяльності
Форми правоохоронної діяльності громадськості у сфері охорони громадського порядку і боротьби з правопорушеннями
Правовой статус работника милиции по законодательству Республики Беларусь
Передумови виникнення і становлення «Бюро контролю за алкогольними напоями, тютюновими виробами та вогнепальною зброєю в США»
Сутність та ознаки правоохоронної діяльності
Экономические детерминанты правонарушений в органах внутренних дел Украины
Причини та передумови виникнення проблеми легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
Криминальное лжесвидетельство: понятие и сущность
Проблеми кримінальної відповідальності осіб, які виконують спеціальне завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації: порівняльний аспект
Деякі проблеми накладення адміністративних стягнень дільничним інспектором міліції
Особливості підготовки, призначення і проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи
Професійне навчання працівників органів внутрішніх справ: сучасний стан та напрямки подальшого розвитку
Правовий статус платників податків як суб'єктів фіскальних правовідносин
Шляхи виявлення латентних економічних злочинів у вугільній промисловості
Співвідношення і оцінка результатів оперативно-пошукової діяльності у кримінальному процесі
Особливості правового регулювання взаємодії податкової служби з громадськістю
Місце міліції громадської безпеки в системі правоохоронних органів
Деякі питання розподілу до установ виконання покарань засуджених за умисне вбивство
Форми взаємодії органів внутрішніх справ і громадськості в сфері охорони громадського порядку та боротьби з правопорушеннями
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим: причинно-факторний комплекс здійснення