Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 3 т. 3 (2004)
Титульний аркуш
Зміст
Передмова редактора
Професіоналізм працівника органів внутрішніх справ: системний аналіз
Діяльність правоохоронних органів по забезпеченню реалізації прав і свобод особистості (соціологічний погляд)
Перша проба наркотичних речовин як закономірність адиктивної поведінки
Технології оцінювання (експертизи) ефективності соціальних програм
Держфінмоніторинг: передумови виникнення та перспективи розвитку
Економічна безпека регіону як важлива складова економічної безпеки держави
Розробка системи саморегуляції економічної безпеки держави
Критерії оцінки забезпечення національної економічної безпеки України
Державне стимулювання детінізації економіки в умовах реформування податкової системи
Макроекономічні аспекти попередження злочинності в сфері економічної діяльності
Роль обліку в підвищенні економічної безпеки підприємства та держави
Системний підхід до визначення поняття "економічна безпека"
Вплив стану економічної безпеки на розвиток економічного потенціалу України
Методика інтегральної оцінки фінансового стану підприємства
Роль фінансово-господарського контролю у забезпеченні економічної безпеки держави
Вільні економічні зони як інструмент забезпечення економічної безпеки регіону
Аналіз складових економічної безпеки України
Внешнеэкономическая безопасность Украины: региональный аспект
Місце обліку в забезпченні економічної безпеки
Класифікація правових форм діяльності голів обласних, районних рад та їх заступників
Партії в системі державного устрою ФРН
Організаційно-правові засади спільної політики України та Європейського Союзу у сфері юстиції та внутрішніх справ
Specialized units for peace operations and homeland security a unites states perspective
Професійна мотивація як передумова стимулювання та підвищення активності в службово-трудових відносинах працівників ОВС
Правова безпека інтелектуальної власності в Україні
Щодо визначення понятійного апарату інституту робочого часу працівників органів внутрішніх справ
Проблемні питання кваліфікації правопорушень, пов'язаних з прийняттям закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"
Пенсійне забезпечення працівників органів внутрішніх справ
Правове забезпечення корпоративної безпеки суб'єктів підприємницької діяльності в Україні
Місце трудових відносин працівників органів внутрішніх справ в предметі трудового права
Розвиток і місце договорів постачання ресурсів через приєднану мережу в цивільному праві України
Форма і зміст апеляційної скарги
Відшкодування моральної шкоди, заподіяної здоров'ю працівників при виконанні трудових обов'язків
Місце правовідносин у сфері укладання колективного договору в системі трудового права України
Шляхи укладання правового регулювання індивідуальних правових правовідносин
Нові позови в цивільному процесі: (поняття, класифікація та значення)
Особливості соціального партнерства та функції профспілок в сучасних умовах ринкової економіки
Психология нелинейного мышления и причины следственных ошибок
Професійно-моральне виховання чинів поліції та жандармерії Російської імперії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
Прагнення до "гострих" відчуттів як один із мотивів протиправної поведінки неповнолітніх
Психічна стійкість як фактор прогнозування ефективної діяльності керівника в системі ОВС
Сравнительная характеристика симптоматики стрессовых расстройств у представителей пожарных и других профессий
Правова компетентність і потенційна готовність молоді до протиправної поведінки
Предмет, задачі та методи екстремальної юридичної психології
Соціально-психологічні детермінанти та моделі формування адекватної поведінки особистості
Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика
Оперативно-розыскное и криминологическое обеспечение детенизации экономики
Державно-службові відносини в податковій міліції: поняття та види
Організація профілактичної діяльності підрозділів оперативних служб МВС Республіки Молдова
Надзвичайні адміністративно-правові режими як правове забезпечення охорони громадського порядку в надзвичайних ситуаціях
Поняття, зміст та особливості професійної компетенції державних службовців органів внутрішніх справ України
Судовий контроль за дотриманням законності у правовому регулюванні міграційних процесів
Этические аспекты допустимости доказательств, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности
Об'єкт злочинів, що посягають на випуск і обіг цінних паперів
Загальнотеоретичний аналіз видів профілактичної діяльності на місцевому рівні
Кримінологічний аналіз як складова теорії протидії злочинам в економічній сфері
Криміналістична характеристика особливості правопорушника при розслідуванні злочинів, вчинених за допомогою комп'ютерних вірусів
Суб'єкти профілактики правопорушень
Нормативно-правове регулювання роботи з персоналом в органах та підрозділах державної податкової адміністрації
До визначення змісту охорони громадського порядку на транспорті
Історичний аналіз формування інституту інформації з обмеженим доступом
Исторический анализ правовых источников по противодействию доходов, полученых преступным путем
Принципи кадрової політики в органах внутрішніх справ
Принципи спеціальної операції
Матеріально-технічна база як фактор ефективності функціонування вищих навчальних закладів системи МВС України
Правове регулювання організації діяльності державної служби охорони при МВС України
Службова таємниця як гарантія інформаційної безпеки суб'єктів господарювання в Україні