Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 2 т. 3 (2004)
Титульний аркуш
Зміст
Передмова редактора
Прямі ефекти девіантної правосвідомості: перша формула української правової ідіоми
Основні поняття права у позитивізмі: критичний досвід
Проблеми становлення народовладдя: теоретичний та конституційно-правовий аспект
Принцип реальності прав і свобод громадян
Забезпечення фактичної рівності при реалізації права на працю
Особливості виникнення трудових правовідносин за участю роботадавців-фізичних осіб
Спеціальні підстави припинення службово-трудових відносин
Соціально-правове положення неповнолітніх як підстава диференціації правововго регулювання їх трудової діяльності
Історично-правові підстави натуралізації заробітної плати
Щодо місця Цивільного кодексу України в системі цивільного законодавства
Сучасні проблеми створення трудового процесуального права України
Умови розвитку виробничих кооперативів
Суб'єкт права власності політичних партій
Договор присоeдинения - основной елемент регулирования поставки тепловой энергии
Деякі аспекти історичного та наукового розвитку соціального захисту людини
Правова характеристика договору дарування речей та його місце в системі цивільного законодавства України
Понятие и признаки бюджетного правонарушения: (финансово-праовой анализ)
Концепція позитивного забезпечення механізму охорони права інтелектуальної власності
Визначення поняття осіб із сімейними обов'язками у нормах міжнародного та українського законодавства
До питання про співвідношення норм міжнародного і націонаьлного трудового права
Психолого-педагогические основы формирования будущего специалиста ОВД
Застосування тесту ММРІ при психофізіологічному відборі кандидатів на службу у спецрозділ "Беркут"
Психология восприятия правовых норм
Аналіз відображення методів психологічного впливу у законодавчих системах деяких країн
Психологія телефонного тероризму: загальні проблеми
До питання професійної мотивації працівників ОВС
Особенности психологической подготовки работников ОВД к стрельбе в экстремальных условиях
Особенности формирования адекватного поведения работника ОВД при выполнении служебных обязанностей в опасных ситуациях
Кризи професійного становлення праціників ОВС
До питання про типологію жінок, які скоїли злочини проти життя та здоров'я особи
Актуальні дисертаційні дослідження
Щодо оцінки організаційно-правових заходів та координації діяльності по протидії торговлі людьми в Україні
Об'єкт незаконного заволодіння транспортним засобом: транспортна безпека чи власність?
Криминалистическая профилактика международных компьютерных преступлений
Стан соціально-правового захисту працівників органів внутрішніх справ в сучасних умовах розвитку держави та суспільства
Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини
Безперервна освіта як необхідний елемент професійної компетентності працівників органів внутрішніх справ України
Кримінально-правове визначення розбою та деякі питання його кваліфікації
Реформування системи МВС України: спорідненість, системність та принципи моделювання
Методологічні проблеми добування інформації при оперативно-розшуковому впровадженні
История развития института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания
Організаційно-правові форми взаємодії органів внутрішніх справ на регіональному рівні
Деякі аспекти протидії коруції в Україні
Деякі питання класифікації заходів адміністративного примусу
Зарубежный опыт тактического применения кинологических подразделений при проведении специальных операций
Кримінологічна характеристика правопорушень, що вчиняються працівниками ОВС України
Відповідальність злочинної групи при ексцесі виконавця
Серійні сексуальні вбивства: проблеми визначення та розкриття
Корисливі і корисливо-насильницькі злочини, які скоюють жінки (проблемні питання)
Структурні зміни злочинності економічної спрямованості та чинників, що на них впливають
Загальні напрямки організаційної діяльності при розробці криміналістичних методик розкриття навмисних вбивств
Принцип демократизму в кримінально-виконавчому праві: історія розвитку та сучасні проблеми реалізації
Реалізація громадянських та політичних прав персоналу органів внутрішніх справ: сутність та існуючі проблеми
Цели принудительных мер воспитательного характера как формы реализации уголовной ответственности (региональный аспект)
Обеспечение национальной безопаснасти государства в международных операциях в пользу мира
Порівняльна характеристика деяких положень Кримінально-виконавчого кодексу Українки 2003 року та Виправно-трудового кодексу України 1970 року
Шляхи удосконалення взаємодії оперативних працівників зі слідчими при реалізації матеріалів оперативно-розшукового процесу
Сутність та загальна характеристика діяльності органів внутрішніх справ щодо профілактики правопорушень