Догори
Вітаємо на нашому сайті!
Головний редактор -
Бурдін Михайло Юрійович -
доктор юридичних наук, професор
Новини
27-09-2018

Увага! Створено новий сайт журналу.

27-07-2018

Онлайн-версія журналу отримала міжнародну реєстрацію.

02-07-2018

Здійснено державну перереєстрацію журналу в Міністерстві юстиції України.

05-04-2018

05.04.2018 побачив світ № 4 (67) за 2017 рік, здійснено розсилання обов’язкових примірників.

02-02-2018

За підсумками 2017 року журнал посів ІІ місце серед наукових періодичних видань в системі МВС України.

Перша 12345678
№ 1 т. 4 (2005)
Титульний аркуш
Зміст
Передмова редактора
Актуальні питання виникнення і функціонування тіньової економіки
Визначення рівня фінансової безпеки держави
Інформаційна розвідка як напрямок удосконалення державного управління інформаційною сферою
Організація підготовки персоналу з протидії торгівлі людьми
Цінність права
Особливості законодавчого процесу в ФРН
Незаконное предпринимательство: понятие, общая характеристика
Щодо визначення поняття «державне управління»
Актуальні питання співвідношення нормативно-правових указів Президента України та законів України
Щодо окремих питань виконання міжнародних договорів про працю
Вітчизняний історичний досвід здійснення контролю за справлянням податків та інших обов'язкових платежів
Місце та завдання фінансового контролю в управлінні бюджетним процесом в Україні
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
Право працівника на винагороду за працю в міжнародних актах
До питання щодо законодавчого визначення деяких підстав екологічних правовідносин
Прокурорський нагляд за додержанням законів при призначенні та провадженні екологічних експертиз
Ефективність застосування майнових покарань в судовій практиці України
До питання про визначення спеціальних ознак суб'єкта незаконного проведення аборту за кримінальним законодавством України
Деякі аспекти історичного розвитку та вдосконалення правового регулювання інституту мінімальної заробітної плати в умовах ринкової економіки
Управління кар'єрним зростанням працівників Державної податкової адміністрації
Становлення і розвиток радянського спадкового права
Соціальна природа профспілок та їх місце в системі громадських організацій
Форма і зміст касаційної скарги
Економіко-правова та екологічна охорона земель як складова національної безпеки
Правова регламентація забезпечення прав працівників при розірванні трудового договору за підставами організаційно-правового характеру (іноземний досвід)
Способи забезпечення виконання податкового обов'язку в системі заходів податково-правового примусу
Трудовий колектив і роботодавець як сторони колективного договору
Психолого-педагогічні аспекти поняття соціального конфлікту
Особливості міжособистісних відносин і соціальної адаптації у дітей, які вживають токсичні речовини
Управление психологией организации выборов и виктимизации общества
Психологічні закономірності розвитку і формування професійних комунікативних установок і соціальних орієнтацій дільничних інспекторів міліції
Оцінка напруженості праці основних видів діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України
Психологическая культура личности как один из факторов, обусловливающих формирование профессионализма следователей
Психологічний аналіз діяльності аварійно-рятувальних підрозділів МНС України
Соціальні настанови персоналу ОВС щодо заходів психологічного супроводу їх оперативно-службової діяльності
Проблеми організації психологічної підготовки аварійно-рятувальних підрозділів України
Концептуальні положення професійно-психологічної підготовки персоналу ОВС до дій в екстремальних ситуаціях оперативно-службової діяльності
Про присвоєння вчених звань професора і доцента за 2004 рік
Почесні звання університету
Дисертації, захищені у спецрадах НУВС у 2004 році
Методи управління в державній податковій службі: сутність та види
Система установ виконання покарань
Полицейские проблемы домашнего насилия: анализ зарубежной и отечественной практики
Правовые проблемы применения уголовного ареста в отношении военнослужащих
Оперативно-розшукова інформація у сфері оподаткування
Теоретичні питання контролю за діяльністю правоохоронних органів України
Про динамічний бік звільнення від кримінальної відповідальності
Кримінальне судочинство України стосовно неповнолітніх в контексті створення системи ювенальної юстиції
Звільнений від відбування покарання з випробуванням: його права та обов'язки
Предмет злочину, передбаченого статтею 163 КК України
Поняття технології злочинного збагачення з використанням банків
Напрямки діяльності підрозділів правоохоронних органів по взаємовідносинах із засобами масової інформації
Методи організації профілактики правопорушень в правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ
Фінансування тероризму: загальне поняття та підстави кримінальної відповідальності
Комп'ютерна інформація як предмет злочину
Законність та інші вимоги до прийняття рішень під час застосовчої діяльності податкових органів
Деякі питання організації та діяльності місцевої міліції в Україні
Основи взаємодії підрозділів місцевої міліції з населенням щодо профілактики, попередження та виявлення економічних правопорушень
Професійна етика як чинник протидії професійній деформації працівників органів внутрішніх справ
Взаємодія Державної служби охорони з населенням як основний напрямок боротьби з майновими злочинами
Застосування покарання у виді позбавлення волі в санкціях за злочини проти власності
Деякі питання реалізації права громадян на оскарження до органів внутрішніх справ